Hopp til innhold

Fire av ti nye OBOS-leiligheter selges med boligkjøpsmodeller

40 prosent av alle nye leiligheter OBOS har solgt de siste månedene er kjøpt med alternative boligkjøpsmodeller som senker terskelen til boligmarkedet.

Publisert:
tirsdag 24. mai 2022

– Det er inspirerende å se at vi virkelig lykkes med å hjelpe flere inn på boligmarkedet, ikke minst førstegangskjøperne. Vi er styrket i troen på at vi er på rett vei. Nå har vi trappet opp satsingen på de nye modellene kraftig, slik at flere får mulighet til å kjøpe sin egen leilighet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS har som ambisjon å tilby medlemmene minst 8500 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller de neste fem årene. Målet er å legge ut for salg over 2000 leiligheter med Deleie og Bostart i år, de fleste av dem i Oslo-området. Dette er tre ganger så mye som i fjor.  

Mange førstegangskjøpere

Storsatsingen ble iverksatt i slutten av februar. Nå kommer de første resultatene:

I mars og april ble det solgt 295 nye leiligheter, 95 av dem med Deleie og 25 med Bostart. Et flertall av kjøperne, spesielt de som har valgt Deleie-modellen, er førstegangskjøpere. De fleste leilighetene er solgt i Oslo-området hvor utfordringene med å komme seg inn på boligmarkedet er størst.

Halvert egenkapital

– Satsingen har fått overveldende mottagelse blant medlemmene. Det forteller oss at det er et stort behov for nye måter å kjøpe bolig på. Utfordringen i Oslo og andre pressområder er store. Boligprisene er så høye at fast jobb og vanlig inntekt ofte ikke er nok til å kunne klare å kjøpe en leilighet alene. Den største utfordringen for mange er å spare opp nok egenkapital. Dette gjør ordningen Deleie spesielt aktuell for mange, sier Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

Forklaringen er at man med Deleie kan kjøpe halvparten av leiligheten, dermed blir også behovet for egenkapital og lån halvert. For resten av boligen betaler man et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen.    

I Oslo-området innebærer opptrappingen at rundt 70 prosent av alle borettslagsleiligheter OBOS bygger vil bli lagt ut salg til OBOS-medlemmene med Deleie og Bostart. I andre deler av landet med lavere boligpriser, vil rundt halvparten av alle nye boliger bli tilbudt med de nye løsningene.

Lyttet til medlemmene  

– Medlemmene våre har sagt tydelig ifra om at de ønsker at vi skal ta større samfunnsansvar ved å gi flere mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Nå gjør vi nettopp det, sier Daniel Kjørberg Siraj.   

En person med rundt 600 000 kroner i årslønn har i dag bare mulighet til å kjøpe fire av 100 nye boliger i Oslo, selv med en halv million i oppspart egenkapital. Med Deleie vil samme person kunne kjøpe 51 av 100 boliger. Det betyr at for eksempel en sykepleier kan kjøpe halvparten av en Deleie-leilighet til 6 millioner kroner, og samtidig ha råd til å betjene lån og andre boutgifter. 

I en ny forskningsrapport fra Oslo Economics og NIBR fastslås det at spesielt Deleie-modellen bidrar til at flere får mulighet til å etablere seg i boligmarkedet.

Fakta om Deleie og Bostart 

  • Med OBOS Deleie kjøper du en ny leilighet sammen med OBOS. Du eier mellom 50 og 90 prosent i starten, og betaler et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Etter hvert kan du kjøpe deg opp til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.  
  •  Med OBOS Bostart kjøper du en ny leilighet til rundt 10 prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen. Når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, justert for prosentvis verdiendring. Verdivurderingen er basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.   

 

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.