Hopp til innhold
Illustrasjon. Kvinne med mobil og PC

Firedobbel deltakelse da møtene ble digitale

Våren er høysesong for årsmøter i landets borettslag og sameier, men i år gjorde koronapandemien fysiske møter umulig. Det ga en overraskende effekt.

Tekst:
OBOS /Jorunn Wold
Publisert:
mandag 3. august 2020

Etter at over 3000 styrer er hjulpet gjennom digitale årsmøter, viser det seg at digitaliseringen også har hatt en uventet og gledelig effekt. Den demokratiske deltakelsen er mer enn firedoblet sammenliknet med tidligere år.

– Når vi oppsummerer sesongen ser vi en enorm økning i hvor mange av beboerne som har engasjert seg i viktige saker i eget boligmiljø. Møtedeltagelsen har økt fra rundt 10 prosent tidligere år, til 44 prosent i år, forteller sier Eiliv Mæhle Liljevik, leder for strategi og IT i OBOS Eiendomsforvaltning.

Han tror digitalisering gjør at beboerne opplever årsmøtet og de sakene som tas opp som mye mer tilgjengelig. For mange er det også lettere å engasjere seg digitalt. Da kan man lese saker og vurdere hvordan man vil stemme, i ro og fred fra egen telefon eller PC. 

Kan ikke «bare møtes på Teams»

Det stilles strenge krav til denne typen møter, blant annet fordi det skal stemmes over viktige saker og at alle beboerne skal bli hørt. Derfor er ordinære digitale møteverktøy som Teams og Zoom utelukket. Det måtte et spesialutviklet verktøy til – og en endring i loven.

Måtte endre regelverket

Siden 2018 har OBOS hatt et verktøy for digitale årsmøter, men lovverket har hindret landets borettslag og sameier i å ta det i bruk.

Da koronautbruddet kom ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet nødt til å endre lovverket midlertidig og tillate digitale møter.

– Vi var heldige med at vi allerede hadde den tekniske løsningen klar i styreverktøyet Styrerommet.no og beboerportalen Vibbo, forteller Liljevik.

Løsningen var imidlertid ikke testet ut i stor skala, og tekniske utviklere og kundekontakter har jobbet hardt denne våren for at løsningen skulle fungere best mulig.

– Nå håper vi lovendringen blir permanent slik at borettslagene selv kan bestemme hvordan de ønsker å gjennomføre sine møter, sier Liljevik.

Han tror ikke alle årsmøter vil gå digitalt framover, men hvis den permanente lovendringen kommer, blir det opp til borettslagene og sameiene selv om de ønsker å møtes fysisk, digitalt eller gjennomføre en kombinasjon.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).