Hopp til innhold

Vil bygge sjøbad og idrettshall på Fornebu

OBOS lanserer store planer for flerbrukshall, sjøbad, flytende sauna og havnepromenade på Fornebu. – Et ambisiøst prosjekt som svarer på beboernes ønsker, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Publisert:
mandag 4. februar 2019

Forslaget innebærer at et 15-20 mål stort område i Rolfsbukta – som eies av OBOS - rundt Sjøflyhavna Kro blir utviklet som aktivitetsområde for beboerne på Fornebu. Den attraktive tomten er i dag ikke tilrettelagt for bading og aktiviteter, men brukes som parkeringsplass.  

Det ønsker OBOS å gjøre noe med. 

− Vi har hørt på lokalbefolkningens ønsker om flere aktivitetstilbud, et sted hvor spesielt barn og ungdom kan drive med uorganiserte aktiviteter. Fornebu trenger sårt en badeplass i tillegg til Storøyodden. Det er også behov for å gjøre sjøfronten mer tilgjengelig, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Han understreker at planene som nå legges fram foreløpig er forslag som skal utvikles videre sammen med beboerne og lokalpolitikerne.

Slik kan den nye flerbrukshallen bli. Illustrasjoner: Lund Hagem Arkitekter/Atsite

Flytende sauna

OBOS ser for seg å bygge en åpen flerbrukshall som kan brukes store deler av døgnet. Her blir det lagt til rette for uorganiserte aktiviteter innendørs og på taket.

En ny havnepromenade i sjøkanten vil gi nye bademuligheter og plass til flere serveringssteder – i tillegg til Sjøflyhavna Kro.  Her kan det også legges til rette for ulike vannsportaktiviteter som kajakk-padling og roing.

I tillegg er planen å utvikle et sjøbad med gangbru ut til et flytende sauna-anlegg. Et eget bygg med garderober og dusjer vil gjøre det attraktivt å bruke anlegget året rundt.  

Nye møteplasser

– Vi ser for oss en ny møteplass for beboerne på en av de flotteste tomtene på Fornebu. Dette kan bli et fint supplement til badeplassen på Storøya. For oss handler dette om at vi ønsker å gjøre mer enn å bygge boliger, vi vil også legge til rette for aktiviteter for alle som bor her, sier Kristine Tveitnes Seip, administrerende direktør for OBOS Fornebu. 

Hun understreker at planene er foreløpige, men i tråd med ønsker som er spilt inn fra beboerne.

– Det er vanskelig å si når området kan stå ferdig, men vi tenker at det er fullt mulig å utvikle det i takt med boligbyggingen som skal skje de kommende årene. For oss som utvikler Fornebu handler det ikke bare om bygge boliger, men å tilrettelegge for livet mellom husene, sier Seip.

Byutvikling - relaterte artikler

Slik ser man for seg at Scanrope-tomten kan bli seende ut. Dyrvik Arkitekter og Atsite Landskapsarkitektur står bak plangrepet og utviklingsprosjektet som man har lagt til grunn i det videre arbeidet med tomten. Illustrasjon: Tegmark

Plan for Scanrope

Vi ønsker å bygge boliger og næringslokaler på Scanrope-tomten i Tønsberg. Vi ser også for oss å anlegge en offentlig kanalpromenade på området, dermed åpner vi opp et område som tidligere ikke har vært tilgjengelig for allmenheten.