Hopp til innhold

Frivilligheten styrkes: Får 10 millioner i støtte fra OBOS

400 lag og foreninger landet rundt får i år 10 millioner kroner i støtte fra OBOS Jubel. Siden 2016 har OBOS avsatt over 1,3 milliarder kroner til ulike samfunnsnyttige formål.

Publisert:
tirsdag 7. november 2023

Pengene som går fra OBOS Jubel, som er en liten del av samfunnsbidraget, skal bidra til å styrke fritidstilbudet til rundt 300 000 ungdommer. I disse dager blir halvparten av årets støtte fra denne ordningen sendt ut. Det betyr at 185 lag og foreninger får til sammen fem millioner kroner.  

Halvparten av støtten går til rundt 70 ulike tilbud til barn og ungdommer i Oslo – hvor OBOS har flest medlemmer.

OBOS Jubel ble opprettet i 2020 for å støtte frivilligheten som ble hardt rammet av koronapandemien. Mange lag og foreninger mistet inntekter og måtte kutte i tilbud. Og krisen fortsatte med galopperende prisvekst som førte til nye kutt i fritidstilbud. Samtidig sliter mange foreldre med å finne penger til å sende barna sine på aktiviteter.

Frivilligheten sliter

– Vi ønsker å gjøre det litt lettere for lag og foreninger å gi et godt tilbud til alle barn og ungdommer som ønsker det – uavhengig av hvor god råd foreldrene har. Vi vet at frivilligheten sliter med å opprettholde tilbud, og ønsker å bidra til at det blir litt lettere å skape aktiviteter rundt om i lokalmiljøene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS deler hvert år ut inntil 10 prosent av overskuddet til samfunnsnyttige formål. OBOS Jubel er en del av dette. Siden ordningen ble etablert i 2020 har rundt 2000 lag og foreninger fått til sammen 85 millioner kroner gjennom OBOS Jubel.

Totalt er det i år satt av 184 millioner kroner til ulike tiltak som skal komme medlemmer og samfunnet til gode. Siden 2016 er det satt av over 1,3 milliarder kroner til en lang rekke samfunnsnyttige formål.   

Mange søknader fra medlemmer

OBOS er spesielt opptatt av å bidra til aktiviteter i områder med mange medlemmer, derfor går mye av pengestøtten til lag, foreninger og kulturtilbud i Oslo og Viken.  

Dette er penger som skal gå til for eksempel drakter, instrumenter og arrangementer. Det er et mål at pengene skal bidra til å senke den økonomiske terskelen for å delta.

– Vi må erkjenne at det normale livet ikke er kommet tilbake enda. Frivilligheten sliter fortsatt og mange barn får ikke mulighet til å delta på de aktivitetene de ønsker. Vi skal være en positiv bidragsyter og legge til rette for bygging av gode og inkluderende nabolag, sier OBOS-sjefen.  

OBOS Samfunnsarena

I årene fremover ønsker OBOS å ta et enda større samfunnsansvar i samarbeid med frivillige krefter og organisasjoner i områder der OBOS bygger. Tilgang på gode lokaler og aktivitetsarenaer for barn og unge blir ofte pekt på som en mangel i nye byutviklingsprosjekter. Derfor har OBOS etablert det ikke-kommersielle selskapet OBOS samfunnsarena med en egenkapital på over 300 millioner kroner. Et av de første større prosjektene er å bygge opp Mortensrud gård sør i Oslo til aktivitetshus i forkant av den planlagte boligyggingen på Mortensrud.

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.