Hopp til innhold
Fotografi av styreleder Roar Engeland i OBOS

Generalforsamling 2022 – bred tilslutning om satsingen på boligkjøpsmodeller

Generalforsamlingen i OBOS ble avholdt 7. juni. Bred støtte blant delegatene til arbeidet som er gjort med boligkjøpsmodeller det siste året.

Publisert:
onsdag 8. juni 2022

Rekordmange medlemmer, 1 212 - henholdsvis 678 boende og 534 ikke-boende, var valgt som delegater på årets generalforsamling. Under møtet var 572 delegater pålogget og registrert i voteringssystemet. Møtet, som ble holdt elektronisk, ble dessverre en del forsinket som følge av problemer med telenettet.   

Generalforsamlingen behandlet årsregnskap, valgte kandidater til representantskapet og valgkomite, fastsatte honorarer til tillitsvalgte og behandlet over 60 innkomne forslag fra medlemmer. I tillegg ble en rekke forslag fremmet av styret, etter anbefaling fra demokratiutvalget, behandlet. Flere av disse forslagene var vedtektsendringer, hvorav ett av de innebærer en utvidelse av representantskapet.

-Medlemsdemokratiet i OBOS er i aller høyeste grad levende. Gjennom et langt møte var det stort engasjement om viktige saker for selskapet. Vi har lyttet til medlemmene og hatt løpende dialog gjennom hele det siste året, og antallet innsendte forslag vitner om medlemmer med et hjerte for OBOS. Dessverre ble møtet forsinket grunnet problemer vi ikke rådde over, men alle delegater som ønsket det fikk taletid gjentatte ganger da møtet kom i gang, sier styreleder Roar Engeland.

Det var mange debattinnlegg under møtet knyttet til sakene som var fremmet. Styrets forslag til vedtak i alle saker ble vedtatt, og i de aller fleste sakene med stort flertall. Rundt 20 av de innkomne forslagene ble vedtatt oversendt administrasjonen for videre utredning. Alle forslag styret la frem for generalforsamlingen på bakgrunn av demokratiutvalgets råd ble også vedtatt.

Sosiale boligkjøpsmodeller

Fjorårets generalforsamling vedtok en økt satsing boligkjøpsmodeller og det ble uttrykt stor støtte til OBOS´ innsats på dette området under årets møte. OBOS vil i løpet av 2022 tilby om lag 2000 leiligheter med mulighet for å kjøpe med Deleie eller Bostart. De neste fem årene skal totalt 8500 leiligheter tilbys med disse boligkjøpsmodellene.  

-Måten markedet har respondert på Deleie og Bostart viser at vi treffer førstegangskjøperne godt med vårt tilbud. Dette er OBOS´ viktigste bidrag for å løse utfordringene mange har med å komme seg inn på boligmarkedet i de største pressområdene. Dette ble også fremhevet av mange delegater under årets generalforsamling, og viser at selskapet har lyttet til medlemmene, sier Engeland.   

Alle forslag som var fremmet og de som var innstilt på valg under årets generalforsamling i OBOS kan du lese her 

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.