Hopp til innhold

Godt boligsalg for OBOS i 2018

OBOS-konsernet har lagt bak seg et godt salgsår for nye boliger. I Norge ble det i fjor solgt nesten 20 prosent flere leiligheter enn året før.

Publisert:
tirsdag 22. januar 2019

Det ble i 2018 solgt til sammen 3103 boliger til en samlet salgsverdi på 12,168 milliarder kroner. Korrigert for samarbeidspartneres eierandel utgjorde boligsalget 2805 boliger til en samlet salgsverdi på 10,470 milliarder kroner. Salget er 8 prosent ned i antall, men kun ned 0,4 prosent i salgsverdi.  

Salget av leiligheter i Norge steg med nesten 20 prosent i 2018. Da er boligbyggingen til Block Watne, som hovedsakelig består av rekkehus og eneboliger, ikke tatt med.

− Vi er svært godt fornøyd med at leilighetssalget i Norge løftet seg så mye i fjor. Etterspørselen har vært jevnt god, men vi ser at kundene er mye mer prisbevisste enn før, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

God salgsstart på Ulven  

Han forklarer det gode leilighetssalget i 2018 med en vellykket start på den store utbyggingen på Ulven i Oslo. Her ble det i løpet av et halvt år solgt 217 av 236 prisgunstige boliger som ble lagt ut.

− Vi forventer at den gode trenden vil fortsette i 2019 med mange nye prosjekter både i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger på beddingen, sier Kjørberg Siraj.

OBOS har flere store reguleringsprosesser på gang, som skal legge til rette for salgsstarter for flere hundre nye boliger i år. Effektiv kommunal saksbehandling er nøkkelen til å kunne dekke den etterspørsel OBOS forventer i markedet.  

Fortsatt krevende marked i Sverige

Siden 2014 har OBOS utviklet en stor boligvirksomhet i Sverige. Denne delen av konsernet har levert gode resultater over tid og er en integrert del av virksomheten til OBOS.  

OBOS solgte i fjor 1280 boliger i Sverige mot 1661 i 2017. Som følge av et svakt boligmarked gjennom fjoråret, har antall igangsatte boliger også gått kraftig ned, men det er tegn på at markedet er i ferd med å stabilisere seg.

I fjerde kvartal i fjor ble det solgt 325 boliger mot 370 boliger i samme periode i 2017. Et lyspunkt i fjerde kvartal var imidlertid at antallet annullerte kontrakter gikk ned, samtidig som det innenfor varemerket OBOS (bostadsrättsförening og äganderätter) ble solgt flere boliger i 2018 enn i 2017. En bred geografisk eksponering gjør OBOS mindre sårbare enn selskaper med større eksponering mot storbyområder.

− Vi forventer et fortsatt krevende marked i 2019 der det å kombinere riktig beliggenhet, produkt og prisnivå vil være avgjørende for å lykkes, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Fortsatt høyt aktivitetsnivå

Det ble igangsatt totalt 3213 boliger i 2018 hvorav OBOS sin andel utgjør 2952 boliger. Antall ferdigstilte boliger i 2018 var 3952 boliger. OBOS sin andel utgjorde 3636 boliger, en vekst på hele 25 prosent fra 2017. Samlet har OBOS-konsernet 5627 boliger under produksjon, av dette er OBOS sin andel 4904 boliger. Salgsgraden i produksjonen er 66,9 prosent målt i forhold til OBOS sin eierandel i prosjektene.

 

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.