Har solgt over 1000 boliger på tre måneder

OBOS-konsernet har etter årets tre første måneder solgt 1 018 boliger i Norge og Sverige til en samlet verdi av 4,5 milliarder kroner. Det er en dobling av salget sammenlignet med fjoråret.

Korrigert for samarbeidsprosjekter ble det solgt 819 boliger til en salgsverdi av 3,2 milliarder kroner. Salget er 55 prosent opp i antall og 92 prosent høyere i verdi enn i tilsvarende periode i 2018.  Salgsgraden totalt sett er 69 prosent.

Sammenlignet med første kvartal i fjor er det i år solgt 361 flere boliger. Utviklingen har vært spesielt positiv i Norge med 684 salg mot 343 i fjor. 

Block Watne, som er en del av OBOS-konsernet, solgte alene 214 boliger i første kvartal mot 155 i samme periode i fjor. Salget var spesielt godt i Oslo-regionen.   

– Vi opplever stor etterspørsel i alle våre regioner, ikke bare i Oslo-området. Dette er en trend vi tror vil fortsette. Aktiviteten i nyboligmarkedet i Norge har ikke vært så stor på flere år, så det er ingen grunn til å senke tempoet. Men vi er avhengige av at kommunene får frem ferdige planer i større tempo og at store infrastrukturprosjekter som Fornebubanen kommer på plass, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Bedring i Sverige 

Ved utgangen av mars var 67 prosent av det samlede nyboligsalget til OBOS i Norge. 

− Det svenske markedet er fortsatt krevende, selv om vi ser klare lyspunkter. I Sverige ble det solgt 334 nye boliger i første kvartal mot 312 i samme periode i fjor, og vi forventer at det fremdeles tar noe tid før markedet der er stabilisert, sier Siraj. 

OBOS-konsernet hadde ved utgangen av mars samlet sett igangsatt 615 nye boliger i egne prosjekter mot 475 i samme periode i fjor. Konsernet hadde ved utgangen av første kvartal til sammen 5 693 boliger under produksjon, 4 008 av dem var solgt.