Hopp til innhold

Høy aktivitet tross krevende marked

OBOS solgte 2 830 boliger i 2022 til en verdi av 13,1 milliarder kroner. Samtidig satte man i gang bygging av 4 579 boliger og har nå 7 745 boliger under bygging.

Publisert:
mandag 23. januar 2023

Totalt har OBOS boliger til en verdi av 38,6 milliarder kroner under bygging ved utgangen av desember, med en salgsgrad på 62 prosent. 

Særlig siste halvår ble vesentlig mer krevende enn de fleste hadde sett for seg, med avventende kjøpere og lavere salg. Det fører til at boligsalget ble lavere enn i 2021, men vi opprettholder like fullt en høy byggetakt og igangsetting av nye boliger, sier konsernsjef i OBOS Daniel KjørbergSiraj 

De rådende markedsforholdene vil like fullt påvirke OBOS fremover.  

Det er klart at vi nå må vurdere en del prosjekter, og noen vil bli lagt på is. Om kjøperne ikke er der så kan vi ikke opprettholde et så stort byggetempo som vi har hatt de siste årene. Vi er nødt til å ha en forsvarlig salgsgrad på et prosjekt før vi kan starte det opp, sier Siraj.

Et positiv signal

Salgsgraden på boliger under produksjoner per utgangen av desember var på 62 prosent av verdien på boligene under bygging, det anser Siraj som et akseptabelt nivå.  

- Totalen er grei nok, men på de nyere prosjektene opplever vi det som mer krevende, vi bør ha en salgsgrad på i alle fall 50 prosent før vi setter spaden i jorden. Slik markedet er nå er byggekostnadene en stor utfordring og de må ned i takt med at markedet har endret seg. 

- Et positivt signal er at revidert boliglånsforskrift synes å ha påvirket markedssentimentet i positiv retning. Nyboligsalget de siste to uker har vist en oppadgående trend, og helgens visningshelg tiltrakk seg mange interessenter til boligene vi har lagt ut for salg. En klar bedring av nyboligsalget utover året vil ha stor betydning for byggetakten fremover, legger Siraj til.  

Etterspørsel etter Deleie og Bostart 

OBOS har trappet opp satsingen sin på boligkjøpsmodeller kraftig det siste året, og etterspørselen etter både Bostart og Deleie har vært høy i 2022. Man solgte 328 boliger med Deleie og 113 boliger med Bostart. Særlig i Stor-Oslo har etterspørselen vært høy og hele 45 prosent av boligene solgt her i 2022 har vært med enten Bostart eller Deleie. 

- Medlemmene våre ga oss en tydelig marsjordre om at de ønsket at vi skulle tilby Deleie og Bostart i enda større grad. Vi økte derfor tilbudet markert i fjor, og har som mål om at 70 prosent av boligene vi legger ut for salg i Stor-Oslo skal tilbys med disse modellene. Deleie og Bostart senker terskelen inn i boligmarkedet for flere grupper og er modeller vi føler dekker et viktig behov i markedet, sier Siraj.  

Press på trehusproduksjonen 

Trehusdivisjonen har også totalt sett hatt et sterkt salg i 2022 med 1 405 boliger, noe som utgjør rundt halvparten av boligsalget til OBOS-konsernet. Her er det særlig OBOS Sverige som har bidratt med 714 salg, etter en meget god start på året. Det sagt så har markedet for trehus bremset kraftig i andre halvår, og situasjonen i Sverige er enda mer krevende enn i Norge.  

- Det er imidlertid lov å håpe at rentetoppen nå snart er nådd og at prisveksten vil avta. Jeg opplever at kjøperne er avventende særlig med tanke på når vi ser slutten på renteøkningene. Hva boliglånsrenten er på er jo selvsagt helt sentralt ved boligkjøp, og jeg skjønner godt at folk setter seg litt på gjerdet når man har hatt så hyppige og kraftige renteøkninger som vi har sett i fjor.  

Aktuelt - relaterte artikler

Venter et fortsatt krevende marked

OBOS fikk et resultat per tredje kvartal på 1 485 millioner kroner, en økning på 366 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.