Hopp til innhold
Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid.

Høy boligbygging i krevende tider

OBOS fikk et resultat før skatt i først halvår 2022 på 1 216 millioner kroner, mot 3 121 millioner kroner i første halvår 2021. Nedgangen skyldes hovedsakelig salg av aksjene i den svenske boligutvikleren JM som gav en regnskapsmessig gevinst på 2 119 millioner kroner i 2021.

Publisert:
mandag 15. august 2022

OBOS omsatte for 6 921 millioner kroner i første halvår, en økning på 1 887 millioner kroner mot samme periode i 2021.

Rekordhøy bygging og økt igangsetting

I første halvår ble det igangsatt bygging av 1 964 boliger, noe som er 4,6 prosent mer enn samme periode i 2021. Totalt har OBOS ved utgangen av første halvår, 6 272 boliger under produksjon, 10,5 prosent flere enn på samme tid i fjor. Inklusive eierskapet i Solon og minoritetsandeler i samarbeidsprosjekter har OBOS nå over 8 300 boliger under bygging.

- OBOS bygger nå flere boliger enn noen gang. Vår strategi er at vi skal opprettholde en høy boligbygging både i gode og i mer usikre tider. Første halvår av 2022 har vært preget av internasjonale hendelser med krigen i Ukraina, økt finansiell uro, inflasjonspress og varslede renteøkninger, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS Boligutvikling solgte 1 692 boliger til en verdi av 7 647 millioner kroner i første halvår 2022. Det er en reduksjon på 20 prosent målt i volum og 11,5 prosent målt i verdi sammenlignet med fjoråret.

- Reduksjonen har vært størst innenfor småhussegmentet. Både økte boligpriser, høyere energikostnader og utsikter til økte renter ser ut til å treffe småhussegmentet hardere enn leilighetssegmentet. Leilighetssegmentet i de større byene er fremdeles godt, med stor etterspørsel etter nye boliger som følge av lav nybyggingstakt. Vi forventer at denne tendensen fortsetter utover høsten, sier Siraj.

Stor etterspørsel etter boligkjøpsmodeller

Det har blitt solgt 316 boliger med boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie i første halvår. Hos OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu, som opererer i leilighetssegmentet i storbyene i Norge, har ca. 40 prosent av boligene vært solgt med enten OBOS Bostart eller OBOS Deleie de siste månedene.

- Boligkjøpsmodellene sikrer at flere har mulighet til å skaffe egen bolig, avlaster risiko for boligkjøperen under mer usikre markedsforhold og ordningene fungerer like godt i Ås og Jessheim som i Oslo og Trondheim, sier Siraj.

Totalt sett har OBOS kunnet tilby ca. 2 000 boliger med slike boligkjøpsmodeller siden oppstart i 2018. Ved utgangen av andre kvartal 2022 har totalt rundt 950 medlemmer benyttet seg av enten Deleie eller Bostart ved kjøp av bolig. I enkelte prosjekter er boligkjøpsmodeller så populært at OBOS stanger i taket på hvor mange leiligheter man kan tilby som følge av begrensningene i lovverket.

Usikre tider

Høye materialkostnader er fremdeles en utfordring, selv om flere leverandører har flagget prisreduksjoner. Kombinert med økte lønninger, mangel på arbeidskraft, renter og energikostnader vil lønnsomheten i byggeprosjektene være under press, både innenfor bolig og næring.

- Kostnadsøkninger, økte renter og større makroøkonomisk usikkerhet forventes å gi høyere absolutte boligpriser, som igjen gir en forventing om redusert etterspørsel etter nybygde boliger, spesielt utenfor de største byene, sier Siraj.

OBOS’ bokførte egenkapital utgjorde 34 189 millioner kroner ved utgangen av første halvår 2022, mens verdijustert egenkapital utgjorde 52 175 millioner kroner.

- Vi har en solid egenkapital og likviditet som gir robusthet i usikre tider, sier Siraj.

Ved utgangen av første halvår hadde OBOS 529 367 betalende medlemmer, 26 358 flere enn på samme tid i 2021.

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.