Hopp til innhold

Høy lønnsomhet og god vekst

OBOS Forretningsbygg oppnådde gode resultater 1. halvår 2018 med 585 millioner kroner før skatt sammenlignet med 364 millioner kroner samme periode i fjor.

Publisert:
fredag 31. august 2018

– Selskapet leverer et godt resultat på ordinær drift, markedet for selskapets eiendommer er godt, og vi oppnår en god verdiutvikling på utviklingsprosjektene, kommenterer konserndirektør Nils Morten Bøhler.

Hovedpunkter hittil i år

 • Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse er 96,3 prosent i 1. halvår.
 • Portalen Hotell på Lillestrøm ble ferdigstilt og overlevert Scandic i januar 2018.
 • På Ulven ble Persveien 26 ferdig oppført og tatt i bruk av Loomis i januar 2018.
  Eiendommen ble solgt til nye eiere i 2. kvartal.
 • Oppføringen av Oppsal kjøpesenter ble ferdigstilt i mai. Bygget er på 5 000 m² og er 96 prosent utleid.
 • I nytt boligbygg i Cecilie Thoresen vei 12 pågår ferdigstillelse av 3 000 m² næringslokaler i 1. etasje. Lokalene er fullt utleid og ferdigstilles 3. kvartal 2018.
 • I Freserveien 1 i Kværnerbyen pågår oppføring av parkeringskjeller for nytt kontorbygg på 39 000 m².
 • På Lambertseter Sør er det påbegynt grunnarbeider for 6 000 m² kontorbygg. Bygget er utleid til Bydelsadministrasjonen og Deichmanske bibliotek.
 • Construction City er lansert på Ulven. Construction City er en klynge for byggenæringen på 85 000m2. AF-gruppen vil gå inn som partner.
 • I 2. kvartal var det salgsstart for første byggetrinn på Ulven hvor alle de 141 enhetene som var lagt ut for salg ble solgt.
 • Selskapet OBOS Eiendomsdrift er solgt med virkning fra 1. februar 2018.
 • Pr. 2. kvartal 2018 hadde OBOS tre kjøpesentre blant de 60 største kjøpesentrene i Norge, målt på omsetning. OBOS-sentrene hadde en nedgang på 0,5 prosent i omsetning mot bransjens økning på 1,8 prosent. (Kilde: Kvarud Analyse).

Driftsinntektene for i 1. halvår endte på 381 millioner kroner. Dette er 10 millioner kroner lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere inntekter fra driftsselskaper som følge av salget av Gårdpass og OBOS Eiendomsdrift.

Driftskostnadene er 5 millioner kroner høyere enn 1. halvår 2017. Dette gir et driftsresultat før verdiendring, og resultat i tilknyttede selskap på 240 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 15 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Andel av resultat og gevinst ved salg fra tilknyttede selskaper er på 88 millioner kroner. Dette er en økning på 26 millioner kroner og skyldes i hovedsak høyere verdiendring på eiendommene i 1. halvår 2018.

Verdiendring på investeringseiendommer utgjør totalt 315 millioner kroner, og dette er en økning på 150 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Verdiendringen er knyttet til ferdigstilte utviklingsprosjekt.

Finansposter reduseres fra 118 millioner kroner til 58 millioner kroner. Dette skyldes verdiendring på finansielle instrumenter og gevinst ved salget av OBOS Eiendomsdrift AS.

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.