Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde blå stripe

Informasjon til kjøpere som bor i boliger med Royalimpregnert tremateriale

OBOS har nylig blitt kjent med at det er oppstått en usikkerhet vedrørende riktig klassifisering av brannegenskapene til royalimpregnert tremateriale. Foreløpig har leverandørene midlertidig nedklassifisert slike produkter, noe som har betydning for oppfyllelse av tekniske krav.

Publisert:
lørdag 16. januar 2021

Det er dialog mellom leverandører av royalimpregnert tremateriale, Treindustrien, Boligprodusentenes Forening og myndighetene for å avklare situasjonen, og for å vurdere eventuelle konsekvenser. Det jobbes fortløpende med testing og utredning av royalimpregnert tremateriale opp mot relevante forskriftskrav.

Royalimpregnert tremateriale har vært brukt på norske hus i over 50 år, og en stor leverandør av produktet uttaler: «Vi har vært, og er fortsatt, svært opptatt av å levere kledning av høy kvalitet og som gir brukerne en trygg og sikker hverdag. Brukere som bor i hus med Royalkledning fra oss har slik vi ser det ingen grunn til å være bekymret for egen sikkerhet.»

Dersom den endelige konklusjonen på ovennevnte situasjon blir at det er nødvendig å gjøre tiltak ved boliger for å oppfylle de branntekniske forskriftskrav som gjaldt ved den respektive overtakelse, vil OBOS stå ved våre kontraktsmessige forpliktelser overfor kundene. I så tilfelle vil de kunder dette gjelder bli kontaktet direkte.

Ved ny informasjon i saken vil vi oppdatere fortløpende, med lenker fra denne nettsiden.  

Status den 24. mars 2021: Saken er fortsatt under utredning, og det pågår dialog med myndighetene. Vi kommer tilbake med oppdatering så snart ny informasjon foreligger.

OBOS - relaterte artikler