Hopp til innhold
Parkeringsplass med overvann

Investerer i gründerselskap som kan forutsi flom, overvann og skred

Det prisbelønte gründerselskapet 7Analytics utvikler en unik dataplattform som skal kunne forutsi og begrense konsekvensene av overvann, flom- og skred.

Publisert:
fredag 30. september 2022

Plattformen er allerede tatt i bruk av flere aktører, deriblant OBOS, som allerede har tatt i bruk verktøyet når nye boligområder planlegges og utvikles.

– Klimaendringer og urbanisering stiller stadig nye krav til oss, og vi må hele tiden håndtere et mer komplekst og omfattende risikobilde. Gründerne i 7Analytics utvikler et digitalt analyseverktøy som kan forutsi risiko og dermed forhindre ødeleggelser på eiendom og infrastruktur knyttet til vær og klima. Vi har stor tro på 7Analytics og har allerede tatt i bruk verktøyet deres i flere av våre byggeprosjekter, forteller Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS.

Ikke dimensjonert for framtidens nedbør

Dagens byer og urbane strøk er preget av tette overflater som ikke er dimensjonert for å ta imot så store mengder nedbør som vi kan vente oss i framtiden.

– Vi bygger i et hundreårsperspektiv. Det betyr at det vi bygger i dag kommer til å stå i minst hundre år framover. Med de klimaendringene vi vet kommer, kan store nedbørsmengder fort bli et problem dersom vi fortsetter å bygge på samme måte som før. Derfor må vi ta grep, forteller Molstad.

Henter 25 millioner kroner

Det er ikke bare OBOS som nå investerer i 7Analytics. Selskapet har hentet inn til sammen 25 millioner kroner i en seed-runde ledet av Momentum. Construct Venture (OBOS og AF Gruppen) og OBOS Oppstart er blant investorene med stor tro på gründerne. Investeringene skal føre utviklingen framover.

Globale værkatastrofer kostet 343 milliarder dollar i 2021. 7Analytics har som mål å møte de økende skadekostnadene, og bruker unik terrengprosessering i kombinasjon med ulike datakilder for å kunne forutsi og redusere flomrisiko. Slik kan de med stor nøyaktighet identifisere utsatte arealer og objekter. Dataene kan videre brukes for å redusere risikoen for flom og ødeleggelser i bygninger, kraftverk eller annen infrastruktur. Neste steg er å bruke denne unike kunnskapsbasen for å modellere andre naturrisikoer som skred og tap av biologisk mangfold.

 

Om 7Analytics

7Analytics har hovedkontor i Bergen og bruker AI og maskinlæring for å modellere og forutsi flomfare og andre naturfarer. Selskapets første produkt, Flomkuben, bruker avansert modellering og AI for bærekraftig håndtering av overflatevann. Kundene er blant annet Bergen kommune, BaneNor og Multiconsult. Selskapet er støttet av Momentum, Construct Venture og OBOS Oppstart. For mer informasjon om firmaet, se her: www.7analytics.no.

Finn ut mer om Construct Venture

Finn ut mer om OBOS Oppstart

Samfunnsansvar - relaterte artikler