OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Jakten på det neste store

Hva kan skje når du gir ni små gründerselskaper en million kroner hver, kontorplass og tre måneder med intensiv hjelp?

Joachim Stray (f.v.) sammen med Declan McCourt og Kristoffer Kirkevold i Defigo.
Joachim Stray (f.v.) sammen med Declan McCourt og Kristoffer Kirkevold i Defigo. Foto: Arash Nejad

Av Geir Arne Amlien

OBOS satser på teknologigründere og har gått inn som partner i Startuplab – som hvert år dytter fram rundt 50 oppstartbedrifter.

 OBOS har satt av inntil 100 millioner kroner de neste årene til investeringer i startups og andre typer innovative virksomheter.  

Tar samfunnsansvar

 – Skal den nye økonomien og gründerne slippe til, må vi som veletablerte bedrifter være villige til å ta risiko. Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Nå har OBOS sammen med ABB og Telenor engasjert seg i et hurtigprogram hvor ni  oppstartbedrifter skal bli hjulpet fram på tre måneder. Det var over hundre søkere til programmet.  

Og det er nettopp dette som er konseptet til Startuplab: å invitere gründerne inn for en begrenset periode. I lokalene i Forskningsparken i Oslo får de et gründermiljø og hjelp til å videreutvikle ideer og å komme i kontakt med mulige investorer og kunder. Oppstartbedrifter som kommer gjennom nåløyet får også økonomisk støtte.   

 

OSLO 20171108
Defigo (tidligere DingDongMe)  har vært på startlab i forskningsparken siden januar 2017. De lager forskjellige produkter, deriblant en ringetavle som kan kommunisere med din mobiltelefon.
Foto: nyebilder.no

– Innovasjon er et viktig satsingsområde for OBOS. Vi er med for å få inspirasjon og gode ideer. Hos  Startuplab kan vi fange opp nye trender og ny teknologi. Vår største motivasjon er å kunne være første kunde når det måtte dukke opp noe nytt. Kanskje noen her finner den nye oljen, da vil vi være i posisjon til å være første kunde, sier prosjektleder Simon Vennerød-Diesen i OBOS. 

Etter tre måneder med intensiv jobbing i den såkalte akseleratoren, skal de utvalgte selskapene presentere løsningene de har jobbet med for mulige investorer og kunder.    

Smarte hjem

 Joachim Stray er primus motor i Defigo, et av selskapene som er plukket ut. De lager smarthus-systemer for borettslag og sameier. Kort fortalt: Lys, dører, garasje, heis, porttelefon – og en app. Alt koblet sammen i et system. Du låser opp dørene med jobbkortet ditt  -  eller bankkortet.  Samtidig får heisen beskjed om å komme dit du er. Og når det ringer på døren ser du hvem som står utenfor gjennom et virtuelt kikkehull – uansett hvor du er. Styret i borettslaget eller sameiet administrerer systemet fra en webside. 

Selskapet har allerede fått produktet ut på markedet. Nå skal systemet utvikles videre. 

 – En av tingene vi jobber med nå er brannvern. Vi ser på løsninger hvor brannalarmen blir koblet opp til systemet. Går alarmen blir det automatisk sendt ut en fellesmelding, samtidig blir alle dører i bygget åpnet. Dette er løsninger som i dag finnes i mange næringsbygg, men ikke i boligblokker. 

Nyttig hjelp

 Om Startuplab sier han dette:  

− Hjelpen vi har fått er helt enestående. De som jobber i Startuplab kommer ikke bare med gode råd, de har unik kompetanse på å bygge virksomheter, og er også flinke til å dele kontaktnettet sitt. Vi prøvde lenge å få til et møte med Telenor fordi vi ønsket å bruke noen av deres tjenester, men kom aldri inn. Beskjeden var at vi var for små. Dette endret seg da Telenor ble partner her. Da fikk vi beskjed om at de hadde et mål: å hjelpe oss videre.