OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Kjøper tomt i Sandviken

OBOS har nå inngått avtale med Ferguson plc om kjøp av alle aksjene i Ferguson Property Norway AS, som er eier av Neumann-tomten i Bergen.

1. juni 2018
Architecture of Bergen, Norway

Den sjønære tomten ligger ved Kristiansholm i Sandviken i Bergen og er på 24 374 kvadratmeter. Neumann Bygg AS, som er et byggevarefirma innen proffmarkedet, har en leiekontrakt som løper fram til utgangen av 2024. 

Etter leiekontraktens slutt vil OBOS, i samarbeid med naboer og Bergen kommune, utvikle området hovedsakelig til boligformål.

- Jeg er svært glad for at Ferguson plc og OBOS har blitt enige om avtalen for dette attraktive området. I OBOS ser vi frem til å starte arbeidet med å utvikle dette til et godt sted å bo, sier prosjektdirektør Jorunn Nerheim i OBOS i Bergen.