Hopp til innhold

Kraftig prishopp for OBOS-boliger

Prisene på OBOS-boliger i Oslo steg med 9,6 prosent i januar. – Vi tror året vil ende med en prisoppgang på rundt fem prosent i Oslo i 2020, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Publisert:
mandag 3. februar 2020

Etter en overraskende stor prisnedgang på 5,6 prosent i desember, har prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo-området gjort et kraftig hopp. Prisene er dermed 5,9 prosent høyere enn i januar i fjor.

I januar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet 65 259 kroner.

På landsbasis gikk prisene opp med 8,2 prosent fra desember til januar. Kvadratmeterprisen var på 56 659 kroner i januar. Dette er 4,6 prosent høyere enn i januar i 2019.

Kraftig korreksjon

Selv om januar tradisjonelt er en sterk måned, må vi helt tilbake til starten av 2011 for å finne en prisvekst i nærheten av veksten i årets første måned.

I januar 2011 gikk prisene opp med 6,8 prosent i Oslo-området, noe som også var en uvanlig sterk vekst. I snitt har nemlig OBOS-prisene økt med 3,0 prosent i januar i perioden 2004 – 2019.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS mener den uvanlig sterke veksten i januar i år, er en korreksjon etter det kraftige prisfallet på slutten av fjoråret.

– Nedgangen i desember har sammenheng med at det var en del boliger som hadde ligget lenge til salgs som ble solgt. Samtidig var det relativt få salg i desember, noe som påvirker statistikkgrunnlaget. Vi tror at prisene nå er tilbake på et mer riktig nivå, sier Monsvold.

Hun understreker at boligmarkedet er preget av høy aktivitet, selv om det ble omsatt noen færre OBOS-boliger i januar i år enn i fjor.

Aksepterte lavere bud

Hans Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS eiendomsmeglere, tror en treg høst gjorde at en del boligselgere mot slutten av året aksepterte en noe lavere pris enn de hadde håpet på for å komme seg videre.

– Vi solgte flere boliger i november og desember i fjor enn i samme måneder i 2018, dette bekrefter at motivasjonen for å få solgt var høy mot slutten av året. Vi har med oss færre boliger over i det nye året enn vanlig. Dermed har vi flere nye objekter for salg, bedre besøk på visningene og mer aktive budrunder på nyåret. Da går prisene som regel opp, fastslår Skjølberg.

Ligger an til nye prishopp

Sjeføkonom Sissel Monsvold påpeker at boligmarkedet har vært godt balansert gjennom store deler av 2018 og 2019.

– Vi har tro på at boligmarkedet vil være i god balanse også i år. Vi anslår at det vil bli en moderat prisvekst på rundt 3,5 prosent på landsbasis. I Oslo forventer vi en prisoppgang på rundt 5 prosent i 2020.    

Hun mener utsikter til god lønnsvekst og uendret rente er faktorer som trekker prisene opp.

– Vi forventer bra aktivitet i boligmarkedet. Samtidig tror vi kombinasjonen av høy gjeld i husholdningene, boliglånsforskriften og opprettelsen av gjeldsregister, vil legge en demper på etterspørselen og prisveksten. På landsbasis er det også fortsatt mange boliger til salgs – både nye og brukte.

Bekymret for Oslo-markedet

Sjeføkonomen ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene.

– Dette har sammenheng med at det er regulert få boliger. Samtidig er det en sterk nedgang i antall igangsettingstillatelser.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det i fjor gitt 2659 igangsettingstillatelser i Oslo, en nedgang på 18 prosent sammenlignet med 2018. Med unntak av 2014 og 2015, må vi tilbake til 2010 for å finne lavere tall.  

Samtidig har folketallet økt med om lag 10 500 de siste fire kvartalene. Det er også ventet markant færre nye ferdigstilte boliger de neste månedene, samtidig som bruktboliglageret var lavere i desember i fjor enn hva det har vært de to forrige årene.

– Dette taler for at prisveksten i Oslo blir høyere enn i landet ellers. Vi blir derfor ikke overrasket om prisveksten i Oslo blir på over fem prosent, sier Monsvold, og fortsetter:

– Det er positivt at flere unge førstegangskjøpere kom seg inn på boligmarkedet i Oslo i fjor, men vi er bekymret for at denne trenden ikke vil fortsette. OBOS vil derfor ha fokus på å utvikle nye boligkjøpsmodeller som kan bidra til å senke terskelen for folk i alle aldre som ønsker å eie sin egen bolig, i tillegg vil vi fortsette å holde høyt trykk på boligbyggingen i Oslo.

  

Relaterte

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.