Hopp til innhold

Kraftig prishopp og rekordsalg av nye OBOS-boliger

Prisene for brukte OBOS-boliger gikk opp med 2,8 prosent i juli. Samtidig har konsernet aldri før solgt så mange nye boliger i juli som i år.

Publisert:
mandag 3. august 2020

I juli gikk OBOS-prisene opp 2,4 prosent i Oslo. På landsbasis var oppgangen 2,8 prosent.

Samtidig har salget av nye boliger tatt av etter flere rolige måneder:

– Vi har passert 213 salg av nye boliger i juli i Norge, noe som er ny salgsrekord i OBOS i juli måned. Dette er helt uvanlig, og vi må tilbake til juli 2016 for å se noe i nærheten. Da solgte konsernet 160 nye boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Uvanlig sterk vekst

Etter at boligprisene falt i mars, har også markedet for brukte OBOS-boliger tatt seg kraftig opp de fire siste månedene.

– Prisoppgangen i Oslo i juli er markant høyere enn normalt, men samtidig omsettes det færre boliger i juli enn i andre måneder, slik at statistikken må tolkes med varsomhet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Juli er vanligvis en måned med lav aktivitet i boligmarkedet. I snitt har juli-prisene i Oslo falt med 0,1 prosent i perioden 2004 til 2019.

Store rentekutt 

– Rentekutt, økt fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften og mer optimisme hos husholdningene har bidratt til at boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn vi først fryktet da koronautbruddet satte inn og Norge stengte ned. I tillegg har et lavt tilbud bidratt til å presse prisene opp, sier sjeføkonomen.

I juli i år har aktiviteten vært rundt 30 prosent høyere enn i juli i fjor. Sammenlignet med gjennomsnittlig antall omsetninger i juli de siste fire årene har det blitt solgt 45 prosent flere boliger i juli i år. Det ble omsatt 308 brukte boliger i Oslo mot 235 i juli i fjor.  

Kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet er nå 67 718 kroner. Her koster nå en bruktbolig 6,5 prosent mer enn i juli i fjor. Kvadratmeterprisen på landsbasis er 59 277 kroner. Det er 6,3 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Det har vært merkbart større trykk i juli enn normalt. Vi økte oppdragsmengden i juli med drøyt 25 prosent sammenlignet med juli i fjor. De første signalene på august får vi denne uka. Vi blir ikke overrasket om den gode trenden fortsetter utfra oppmøtet på visningene, sier Hans Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS eiendomsmeglere

Tror på stabilt marked

Monsvold tror aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil fremover hvis smittetallene holder seg lave og norsk økonomi fortsetter å gå mot en normalisering med gradvis nedgang i arbeidsledigheten.

– Vi tror det blir høyere aktivitet i boligmarkedet enn normalt i august også. Utover høsten vil vi trolig få en relativt flat prisutvikling på landsbasis og noe oppgang i Oslo. Men usikkerheten knyttet til hvordan norsk økonomi og boligmarkedet vil utvikle seg er fortsatt større enn vanlig. Høyere arbeidsledighet enn vi har vært vant med og svak lønnsvekst kan trekke prisene ned, men samtidig synes renteeffekten å være sterk nok til å veie opp for dette, sier Monsvold.  

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.