Hopp til innhold

Miljøsatsing på Fornebu

Det urbane Fornebu er under planlegging, og CO2-utslippet skal reduseres med opp mot 50 prosent. Nå er vinnerforslaget kåret. Vinneren er Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio med partnere.

Publisert:
onsdag 6. desember 2017

OBOS er i gang med å legge planer for et område på 37 mål mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Målet å utvikle et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus, og inntil 5000 kvadratmeter med handel og servicefunksjoner på gateplan.

  

– Skal bli et utstillingsvindu

36 arkitektteam fra fem land ønsket å konkurrere om å utforme det nye området, og det ble valgt ut fire team i en prekvalifisering: Arkitema, LPO, Reiulf Ramstad og Dyrvik og Transborder var hovedsøkerne i teamene som konkurrerte om oppdraget. Vinneren er Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

– Dette området skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling med fokus på transport-, energi- og materialbruk. Vinneren utmerker seg med den beste helheten. Det er gjennomtenkt med tanke på arkitektur, bokvalitet og forholdet til omkringliggende områder, og det er løsninger som gir energieffektive bygninger og gode bomiljø, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

 

Samarbeid med FutureBuilt

OBOS planlegger å gjennomføre prosjektet i samarbeid med FutureBuilt, som jobber for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. FutureBuilt har aldri hatt et boligområde av tilsvarende størrelse som dette. Målet er å redusere CO2-utslippet med opp mot 50 prosent samtidig som det skal bli et bolig- og byområde med høy kvalitet. 200 av boligene skal være forbildeprosjekter med særlige miljøkrav.

Ifølge faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes, var det i starten tungt å få med boligprosjekter.

– Vi har hatt mest næringsbygg og offentlige bygg, men nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels fordi utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta på bakken. Men dels også fordi boligkjøperne har våknet. Nå etterspør de miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer og deleløsninger som bil- og sykkelpooler, sosiale arenaer og fellesarealer inne og ute. Vi har flere mindre og mellomstore boligprosjekter i FutureBuilt, men OBOS-satsingen på urbane boliger på Fornebu er den foreløpig største – og blant de mest ambisiøse, sier Stein Stoknes i FutureBuilt.

 

Kvartalsstruktur

I vinnerforslaget er det lagt opp til bymessig kvartalsstruktur langs Forneburingen – med næring på gateplan. Bebyggelsen mot Nansenparken får en mer oppbrutt karakter av kvartal og punkthus. På den måten skal flest mulig boliger få kontakt med parken, samtidig som overgangen mellom park og bebyggelsesfelt løses opp ved at grøntområdene får sive inn i feltet.

Sentralt for utviklingen står miljøfokus i byggeriet, delingsøkonomi, grønn mobilitet, urbant landbruk, energieffektivitet, smarthusteknologi og fellesskapsløsninger.

 

Juryens begrunnelse

Juryen mener at vinnerprosjektet har et klart og tydelig konsept: «Både plan og innhold kan skape en interessant ny identitet for delområdet 9.4. Forslagsstiller introduserer en tydelig kvartalsstruktur og byggetrinnsinndeling. Det er oppnådd god grad av urbanitet og en fin differensiering fra storskala ned til de mer private gårdsrommene. Juryen har tro på måten kvartalene gradvis løser seg opp mot vest for å skape åpenhet mot Nansenparken, siktlinjer og mer lys inn til området. Juryen tror delingskonseptet kan gjøre 9.4 til et nyskapende og spennende område. Konseptet kan tiltrekke en ny type kjøpere som på sikt vil skape et spennende nabolag. Delingskonseptet og fellesskapstankene vil sette en tydelig agenda og identitet for området.»

 

Fremdriften avhenger blant annet av plan- og reguleringsarbeidet, men OBOS tar sikte på å starte boligsalget i 2019.

 

Mer informasjon

Last ned vinnerens presentasjon og juryens rapport, se lenker nederst.

 

Kontaktpersoner

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, tlf. 913 82 777

Partner Camilla Molden i Dyrvik Arkitekter, tlf. 900 23 760

Partner Øystein Rø i Transborder Studio, tlf. 411 61 623

Juryleder Tor Evert Lindeland, OBOS Fornebu, tlf. 416 35 963

Faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes, tlf. 992 74 989

(Illustrasjoner krediteres Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio)

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.