Hopp til innhold

Mye å hente på bedre medvirkning

– Byutvikling blir absolutt best de gangene innbyggere får mulighet til å gi innspill i tidlig planleggingsfase, mener Christina Solli Ektvedt i OBOS.

Publisert:
onsdag 16. februar 2022

De to siste årene har hun vært med på å utvikle et innovativt, digitalt system og nye arbeidsmetoder for medvirkning.

– Vårt mål er å bygge gode nabolag der folk trives. Da må vi vite hva folk drømmer om; hva de ønsker seg mer eller mindre av der de bor, hva vi må bevare og hva vi bør fornye eller tilføre. Det gjør oss i stand til å forstå hvilke dilemmaer vi står ovenfor og å ta smarte valg når byggeprosjekter planlegges. Det kan dreie seg om det helt nære, som å bevare et skogholt barna leker i, eller større grep, forteller Christina Solli Ektvedt, utviklingsdirektør i OBOS.

Medvirkning er en samlebetegnelse på prosesser og aktiviteter som skal sikre at innbyggere får mulighet til å involvere seg og gi innspill til nye planer for byutvikling og boligbygging. Noe medvirkning er lovpålagt av stat og kommune, men OBOS ønsker å gjøre mer.

Et hestehode foran

For to år siden inngikk OBOS et innovasjonssamarbeid med Léva Urban Design om å utvikle og etablere ny praksis for bedre og bredere medvirkning i utviklingsprosesser. Samarbeidet har resultert i en plattform og et sett med ulike verktøy for medvirkning. Til sammen utgjør dette et helhetlig system med veiledning og hjelpemidler til hvordan man planlegger og gjennomfører medvirkning fra A-Å. En rekke ansatte har vært gjennom et internt utdanningsløp for å bli gode på hvordan medvirkning gjennomføres. I 2022 skal de nye arbeidsmetodene testes ut i nye utviklingsprosjekter.

– Tidligere har vi og andre utbyggere fått en del kritikk for å lytte for lite. Det ønsket vi å gjøre noe med, sier Solli Ektvedt.

Vi har over tid observert norske utbyggere. Ofte var medvirkningsaktivitetene for snevre, startet for sent eller det rådet usikkerhet rundt hva man kunne be om innspill til. Derfor har innovasjonssamarbeidet med OBOS handlet mye om å forstå og se hvordan selve prosessene må planlegges. Nå ligger OBOS et hestehode foran andre utbyggere, sier Aslaug Tveit, leder i Léva Urban Design.

Vil dele kunnskap med resten av byggebransjen

Etter at piloteringen er gjennomført ønsker både OBOS og Léva Urban Design å dele det de har lært, og mener at det kan være med på å løfte hele bransjen.

– Verktøyet vi har utviklet, og kunnskapen vi har tilegnet oss, ønsker vi på sikt å dele med andre utbyggere. God medvirkning er nøkkelen til å bygge gode byer og bomiljøer og det vil vi at alle skal jobbe sammen for å få til, mener Solli Ektvedt.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).