Vi oppdaterer systemene våre

Oppdateringer 25. og 26. januar

25. og 26. januar oppdaterer vi systemene våre, og enkelte av tjenestene kan være utilgjengelige i korte perioder mellom kl. 12 og 17.

For obos.no gjelder dette: 

- bruktboligsøk og melding av forkjøp
- medlemskap og Min Side
- nyhetsbrev

Øvrige tjenester som også er berørt:

- Nabohjelp
- OBOS-appen
- Styrerommet
- Nabolaget
- Vibbo

Lukk
Hopp til innholdet

Nå skal vi utvikle fremtidens miljøvennlige byggematerialer

OBOS, Entra og Norsk Gjenvinning starter gjenvinningskonseptet «Oppbruk». Målet er å utvikle nye byggematerialer basert på gjenvunnet bygningsavfall.

26. september 2019
Building cranes and under construction building
― Vi skal ta grønt ansvar. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret, sier Daniel Kjørberg Siraj konsernsjef i OBOS

Allerede fra 2020 vil EU, inkludert Norge, kreve at minst 70 prosent av alt bygningsavfall skal gjenvinnes. Dette er kun mulig ved at vi finner nye løsninger for å håndtere bygningsavfall. 

― Sammen med Entra og Norsk Gjenvinning har vi derfor startet prosjektet «Oppbruk» som innebærer å finne løsninger for å bruke resirkulert tre- og betongavfall i nye prosjekter, sier Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS.

Betong- og treavfallet sendes i stor grad til forbrenning og deponering, i stedet for å bli gjenbrukt. Dette skyldes noe regelverkshindringer, men først og fremst at det ikke finnes et marked for industriaktører som bruker gjenvunnet tre og betong i produksjonen av nye bygningsprodukter

Nå går utbyggerne sammen for å løse problemet

Som ledende eiendomsaktører vil OBOS og Entra - sammen med Norsk Gjenvinning - utfordre produsenter til å samarbeide om å lage nye produkter basert på bygningsavfall. De vil finne løsninger sammen med andre aktører i bransjen, og er villige til å forplikte seg til å bruke de nye produktene i egne byggeprosjekter.

― Vi skal ta grønt ansvar. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret. Vi har ikke tid til å vente på produsentene, og tar derfor selv et initiativ som vi håper vil bidra til økt fokus på å utvikle og produsere nye, bærekraftige bygningsprodukter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Entra og OBOS har en planlagt årlig samlet byggeaktivitet på 200 000 til 400 000 kvadratmeter fra 2020. Utbyggerne vil i disse prosjektene i større grad enn tidligere benytte seg av produkter bestående av gjenvunnet materialer. Ved å stille krav til arkitekter, ingeniører og entreprenører, håper aktørene å skape et forutsigbart marked som er stort nok til å utvikle nye miljøvennlige og lønnsomme produkter.