Hopp til innhold
― Vi skal ta grønt ansvar. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret, sier Daniel Kjørberg Siraj konsernsjef i OBOS.

Nå skal vi utvikle fremtidens miljøvennlige byggematerialer

OBOS, Entra og Norsk Gjenvinning starter gjenvinningskonseptet «Oppbruk». Målet er å utvikle nye byggematerialer basert på gjenvunnet bygningsavfall.

Publisert:
torsdag 26. september 2019

Allerede fra 2020 vil EU, inkludert Norge, kreve at minst 70 prosent av alt bygningsavfall skal gjenvinnes. Dette er kun mulig ved at vi finner nye løsninger for å håndtere bygningsavfall. 

― Sammen med Entra og Norsk Gjenvinning har vi derfor startet prosjektet «Oppbruk» som innebærer å finne løsninger for å bruke resirkulert tre- og betongavfall i nye prosjekter, sier Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS.

Betong- og treavfallet sendes i stor grad til forbrenning og deponering, i stedet for å bli gjenbrukt. Dette skyldes noe regelverkshindringer, men først og fremst at det ikke finnes et marked for industriaktører som bruker gjenvunnet tre og betong i produksjonen av nye bygningsprodukter

Nå går utbyggerne sammen for å løse problemet

Som ledende eiendomsaktører vil OBOS og Entra - sammen med Norsk Gjenvinning - utfordre produsenter til å samarbeide om å lage nye produkter basert på bygningsavfall. De vil finne løsninger sammen med andre aktører i bransjen, og er villige til å forplikte seg til å bruke de nye produktene i egne byggeprosjekter.

― Vi skal ta grønt ansvar. Skal samfunnet lykkes med å nå klimamålene, må alle ta sin del av ansvaret. Vi har ikke tid til å vente på produsentene, og tar derfor selv et initiativ som vi håper vil bidra til økt fokus på å utvikle og produsere nye, bærekraftige bygningsprodukter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Vil bidra til å skape nye og miljøvennlige produkter

Entra og OBOS har en planlagt årlig samlet byggeaktivitet på 200 000 til 400 000 kvadratmeter fra 2020. Utbyggerne vil i disse prosjektene i større grad enn tidligere benytte seg av produkter bestående av gjenvunnet materialer. Ved å stille krav til arkitekter, ingeniører og entreprenører, håper aktørene å skape et forutsigbart marked som er stort nok til å utvikle nye miljøvennlige og lønnsomme produkter.    

Miljø - relaterte artikler

Slik ser OBOS for seg at Nøstegaten kan bli seende ut. Illustrasjon: Mad.

Sikret seg mot flom med nytt analyseverktøy

Byrådet i Bergen ønsket å verne det gamle bygget i Nøstegaten 72-74, men snudde da det ble avdekket fare for flom og vannskader. Nå skal OBOS bygge et helt nytt boligkompleks på tomten.
Bilde (fra venstre): Henning Lunde, leder for OBOS Oppstart, Kaia Furnes, leder for forretningsutvikling i Hafslund og Terje Borkenhagen, daglig leder i Enny. Fotograf: Armin Jadidi (Hafslund).

Solway blir Enny

OBOS og Hafslund styrker sin satsing på energiproduksjon i bygg når deres felles selskap Solway blir til Enny.
Administrerende direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie. Foto: Hampus Lundgren.

OBOS-banken har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

OBOS-Banken har signert “Prinsipper for bærekraftig bankdrift”, som er utarbeidet av FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI). Prinsippene ble lansert i 2019 og hittil har mer enn 300 banker sluttet seg til dem. Målet med prinsippene er at banker verden over skal ta en aktiv og ledende rolle i den grønne omstillingen.