Hopp til innhold

Ny bolig til 51 000 per kvadratmeter

OBOS lanserer ny innovativ prismodell som vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet. Ved salgsstart for de første 141 leilighetene i Ulvenparken borettslag på Ulven, kan kjøper velge mellom OBOS Bostart eller ordinær pris.

Publisert:
tirsdag 22. mai 2018

OBOS lanserer innovativ prismodell

Det blir stadig vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet for folk uten mulighet til å skaffe nødvendig egenkapital. Nå lanserer OBOS et helt unikt konsept på Ulven som vil bidra til at flere medlemmer får seg en god bolig. Med OBOS Bostart skal OBOS bidra til at det voksende klasseskillet i boligmarkedet blir mindre. 

Hvordan fungerer Bostart?

Kjøpere av leilighetene på Ulven kan velge mellom to prisalternativer. En ordinær pris eller en spesielt gunstig pris, OBOS Bostart. Prisene i OBOS Bostart ligger 10-15 prosent under ordinær pris. Boligen kjøpes til en lavere pris mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake når kjøper ønsker å selge. OBOS betaler en pris som er lik den kjøper har kjøpt boligen for, justert for endring i boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Ordningen gjelder i første omgang de første 141 boligene på Ulven, men dersom ordningen blir en suksess vil den kunne tas i bruk også på andre nye prosjekter. For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon, vil OBOS tinglyse en tilbakekjøpsrett på leiligheten. 

– OBOS Bostart er et helt unikt pilotprosjekt og et ærlig forsøk på å hjelpe flere inn på boligmarkedet. Det skal bidra til å oppfylle vårt formål om å skaffe flere medlemmer en god bolig, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Nyskapende bransjesamarbeid 

Kjøpere som ønsker å kjøpe boligen uten den begrensning som ligger i OBOS Bostart, kan fritt velge bolig til ordinær pris.

– Også her har vi lagt vekt på å redusere terskelen inn i boligmarkedet. I Ulvenparken borettslag er nemlig de første leilighetene i utgangspunktet priset rundt 20 prosent lavere enn boliger i tilsvarende nye prosjekter i området, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Dette er blitt mulig takket være gunstig tomtepris, innovativ og grundig planlegging og tett samarbeid mellom de ulike aktørene – som arkitekt, entreprenør og rådgivere.

– Sammen med OBOS Bostart gir dette en sjelden mulighet til å skaffe seg en gunstig inngangsbillett til boligmarkedet i Oslo, sier Siraj. 

Hva skjer når boligprisene stiger eller faller?

Tilbakekjøpsretten medfører at dersom leilighetseier på et tidspunkt ønsker å selge leiligheten, har OBOS rett til å kunne kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris tillagt prosentvis verdistigning tilsvarende prisøkning på leiligheter i Oslo-området basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge. Dette medfører at kjøper vil få en verdistigning på sin leilighet som vil være prosentvis det samme som for gjennomsnittet av alle leiligheter i Oslo.

Skulle boligprisene falle vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ og kjøpstilbudet fra OBOS vil i så fall være til en lavere kjøpspris. Har markedsprisen falt må andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere.

  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris med ordinær pris: 60 384  kr / m2
  • Gjennomsnittlig kvadratmeterpris med Bostart-pris: 51 326 kr/m2

Priseksempel på 2-roms, 3-roms, 4-roms med ordinær pris og med Bostart-pris:

Leilighet 

Ord. pris

OBOS Bostart

1-roms : 36 m2

2 050 000

1 742 500

2-roms:  42 m2

2 520 000

2 142 000

3-roms: 63 m2

4 000 000

3 400 000

4-roms: 68 m2

3 960 000

3 366 000

4-roms : 81 m2

4 870 000

4 139 500

5-roms: 92,5 m2

5 620000

4 777 000

Her har vi valgt ut gjennomsnittsleiligheter. Det vil si at det finnes billigere leiligheter av hver type også.  

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.