OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Ny direktør for utvikling og bygging

OBOS Forretningsbygg fortsetter å styrke ledergruppen og har ansatt Geir Graff-Kallevåg som ny direktør for utvikling og bygging.

13. desember 2018
karusellbilde: 17859907_1

Geir Graff-Kallevåg kommer fra stillingen som senior prosjektsjef fra Entra, hvor han også har hatt roller som konstituert direktør region Oslo og daglig leder for Sundtkvartalet AS.

Graff-Kallevåg er utdannet ingeniør med master i prosjektledelse fra NTNU. Han har bred erfaring fra ulike stillinger i bygg- og eiendomsbransjen gjennom nesten 20 år. Fra tiden i Entra har Geir Graff-Kallevåg blant annet hatt ansvaret for regulering og utvikling av Tullinkvartalet, gjennomføring av Sundtkvartalet i samarbeid med Skanska CDN, arbeidet som konstituert leder av region Oslo og i samme periode vært med i konsernledelsen.

- Jeg har fulgt OBOS med nysgjerrighet de senere årene. OBOS har en spennende visjon, gode verdier og spiller en viktig rolle i byutvikling mange steder. Jeg ser frem til å bli kjent med alle de dyktige medarbeiderne i OBOS Forretningsbygg og gleder meg til å bidra til å videreutvikle selskapet i en fremtidsrettet og miljøvennlig retning, sier Graff-Kallevåg.

OBOS Forretningsbygg er en betydelig og stor aktør innenfor utvikling av næringseiendom, hoteller og kjøpesentre med visjon om å bygge fremtidens samfunn. Gjennom både bolig og næringsutvikling er OBOS en viktig aktør for utvikling av byer og steder. Hovedfokus for OBOS Forretningsbygg i årene som kommer er utviklingen av Ulven med 2500 boliger og etableringen av Construction City, ferdigstillelse av Kværnerbyen med prosjektet Oslo K og Turbinveien 2-4, samt utvikling av Holmlia Senter som et inkluderende og levende samlingspunkt for bydelen. I tillegg skal OBOS Forretningsbygg fornye driften og organisasjonen i en fremtidsrettet og miljøvennlig retning.

 - OBOS vil fremover satse ytterligere på utviklingsprosjekter og vil årlig investere ca. 1 milliard i nye næringsprosjekter. Organisatorisk har vi endret litt på strukturen og spisset dette med en ny avdeling for bygging og utvikling. Vi er glad for å ha fått Geir Graff-Kallevåg med på laget til å lede denne avdelingen, med hans bakgrunn fra både eiendom og entreprenørsiden vil dette være en god styrking av laget, sier konserndirektør for OBOS Forretningsbygg, Nils M. Bøhler.