Ny OBOS-modell skal få flere inn på boligmarkedet

OBOS vil at flere skal kunne eie sin egen bolig. Derfor lanseres nå en helt ny boligkjøpsmodell – OBOS Deleie – som gjør det mulig å kjøpe leilighet sammen med OBOS.

– Stadig flere av våre medlemmer har ikke mulighet til å bli eier av den boligen de trenger, til tross for at de er i full jobb med vanlig inntekt. Som stor boligbygger og medlemsorganisasjon ønsker vi å være innovative og gjøre noe med denne utfordringen selv – uten å vente på at det offentlige skal komme med løsninger eller subsidier, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Den nye løsningen - OBOS Deleie - er en alternativ måte å kjøpe bolig. Modellen innebærer at du kjøper minst halve leiligheten. Resten leier du av OBOS. Dette gjør at langt flere enn i dag får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. 

For mange faller utenfor 

OBOS har gjort beregninger som viser at kun 10 prosent av alle heltidsansatte i Oslo i dag har mulighet til å kjøpe en bolig til 4,5 millioner alene. Med OBOS Deleie vil rundt halvparten av alle i full jobb kunne kjøpe en slik bolig og samtidig ha råd til å betale halvparten av felleskostnadene og halv husleie for den delen OBOS eier. 

Koster leiligheten 3,5 millioner kroner vil mellom 65 og 75 prosent av alle enslige med full jobb i Oslo kunne kjøpe seg bolig med OBOS Deleie. Den nye boligkjøpsmodellen vil dermed åpne boligmarkedet i Oslo for flere nye yrkesgrupper, som sykepleiere og lærere. 

– Det er bedre at folk får én fot innenfor en egen eid bolig enn to utenfor. Høye priser gjør at altfor mange faller utenfor. Boligmarkedet skal ikke bare være for de privilegerte, og de med rike foreldre. Derfor vil OBOS gå inn i rollen som medinvestor med boligkjøpere som ikke har mulighet til å løfte boligkjøpet alene, sier Siraj. 

Starter tre steder i Oslo   

Med OBOS Deleie må man kjøpe minst halvparten av leiligheten i starten. Senere – hvis det passer lommeboka og livssituasjonen – kan man kjøpe seg gradvis opp og til slutt eie hele boligen selv.   

I første omgang vil ordningen tilbys OBOS-medlemmer tre steder i Oslo. Det er satt av til sammen 15 leiligheter i boligprosjektene Vollebekk, Lillebergtunet og Røakollen. Planen er å utvide tilbudet i takt med etterspørselen. 

OBOS Deleie er for alle 

– Det vanlige er at nordmenn enten har leid eller eid boligen sin. Nå kan man for første gang gjøre begge deler. Ordningen har ingen aldersgrense eller behovsprøving, men skal være for alle. Vi jobber hele tiden med å se etter nye kjøpsmodeller som kan gjøre at vi nærmer oss målet om at alle som ønsker det skal kunne eie sin egen bolig. Dette gjelder både førstegangskjøpere uten nok egenkapital og folk som trenger ny bolig i forbindelse med en endring i livet, for eksempel en skilsmisse, sier konserndirektør Marianne Gjertsen Ebbesen, som har ansvaret for å utvikle og forvalte nye boligkjøpsmodeller i OBOS. 

Dette er ikke første alternative kjøpsmodell fra OBOS. I 2018 ble OBOS Bostart lansert. Til nå er nesten 200 boliger solgt med ordningen. Den innebærer at prisen på leiligheten er satt ned 10-15 prosent  –  mot at OBOS får forkjøpsrett når den skal selges. Også denne ordningen vil bli trappet opp de neste årene.  

Her kan du lese mer om OBOS Deleie