Hopp til innhold

Ny OBOS-satsing skal få flere tusen inn på boligmarkedet

OBOS skal de fem neste årene tilby medlemmene minst 8500 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller. Storsatsingen vil gjøre det mulig å komme inn på boligmarkedet i Oslo og andre pressområder for mange som i dag faller utenfor.

Publisert:
onsdag 23. februar 2022

– Dette er en historisk satsing, som fundamentalt endrer hvordan vi tenker boligutvikling. OBOS har vedtatt å ta radikale grep og tilbyr nå medlemmene store deler av alt vi bygger med mer sosialt bærekraftige løsninger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

I Oslo-området betyr opptrappingen at rundt 70 prosent av alle borettslagsleiligheter OBOS bygger de kommende årene vil bli lagt ut for salg til OBOS-medlemmene med ordningene Bostart og Deleie. I andre deler av landet med lavere boligpriser, vil rundt halvparten av alle nye borettslagsleiligheter bli tilbudt med løsningene som gjør det mulig for mange med fast jobb og vanlig inntekt å kjøpe egen bolig.  

Tar samfunnsansvar 

OBOS er den største boligutvikleren i Norge. Medlemmene våre har bestemt at vi skal ta samfunnsansvar og bruke den posisjonen til å gå foran, bryte ned hindre og gi langt flere enn i dag mulighet til å kjøpe egen bolig, sier siraj.  

En person med 600 000 kroner i årslønn har i dag bare mulighet til å kjøpe fire av 100 nye boliger i Oslo, selv med en halv million i oppspart egenkapital. Med Deleie vil samme person kunne kjøpe 51 av 100 boliger. Som eksempel, kan en sykepleier med en lønn på 600 000 kroner kunne kjøpe halvparten av en Deleie-bolig til 6 millioner kroner, og samtidig ha råd til å betjene lån, husleie og andre boutgifter.  

– Det er vanskelig for folk med en vanlig god lønn, som lærere og sykepleiere, å kjøpe leilighet i Oslo alene. Det er nesten umulig uten hjelp fra foreldrebanken. Det vi gjør nå hjelper alle som har betjeningsevne og absolutt bør ha en vei inn i boligmarkedet.  

Rask opptrapping       

OBOS vil allerede i år tilby OBOS-medlemmene rundt 2000 leiligheter med Deleie og Bostart, de fleste av dem i Oslo-området. Dette er tre ganger så mye som i fjor.  

Vi har jobbet med å utvikle disse modellene siden 2018, og ser av interessen at behovet er stort.  OBOS-medlemmene vedtok i generalforsamlingen i fjor at satsingen skal økes kraftig. Dette har vi lyttet til og starter nå en kraftig opptrapping, sier Siraj.  

Alle nye OBOS-borettslagsleiligheter til under seks millioner kroner i Oslo-området skal nå tilbys med ordninger som gjør det lettere for førstegangskjøpere og andre å komme seg inn på boligmarkedet. I resten av landet gjelder satsingen alle borettsleiligheter til under fire millioner kroner. I tillegg vil også en del større familieleiligheter bli tilbudt med de nye boligkjøpsmodellene.  

Flere satsinger 

I desember i fjor ble OBOS med på Oslo kommunes satsing på Oslobolig. Selskapet skal tilby leiligheter til utvalgte grupper som faller utenfor boligmarkedet. Modellen som brukes er basert på OBOS Deleie.  

Disse satsingene spiller sammen, til beste for alle. Det er slik problemet må løses, ved at alle gode krefter bidrar. Vår egen satsing er ikke rettet mot spesielle grupper. Alt fra yngre førstegangskjøpere til enslige med barn og eldre kan kjøpe med disse modellene, sier Siraj  

Fakta om Deleie og Bostart 

Med OBOS Deleie kjøper du leilighet sammen med OBOS. Du må eie mellom 50 og 90 prosent fra starten, og leier resten av OBOS til markedspris. Etter det kan du kjøpe deg opp i boligen til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.  

Med OBOS Bostart kjøper du en ny leilighet til rundt 10 prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen. Den eneste forskjellen er at når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, pluss eventuell prosentvis verdistigning. Verdivurderingen vil være basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.  

 

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.