Hopp til innhold

Nytt prishopp for OBOS-boliger

Prisene på OBOS-boliger i Oslo steg med 0,2 prosent i november. Siden nyttår er oppgangen 5,6 prosent.

Publisert:
mandag 2. desember 2019

Det betyr at prisene for brukte OBOS-boliger – med unntak av oktober – har steget de siste sju månedene.

På landsbasis gikk prisene opp med 0,6 prosent fra oktober til november. Økningen er 3,8 prosent siden nyttår. 

I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 63 035 kroner, det er 3,8 prosent høyere enn i november 2018. 

– Vi ser med bekymring på at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo de neste årene. Det har sammenheng med at det er regulert få boliger, og det siste året er det gitt igangsettingstillatelser til knappe 2800 boliger. Samtidig har folketallet økt med nesten 10 500. Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant neste år. Det taler for at prisveksten i Oslo kan bli noe høyere enn i landet ellers, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54 828 kroner i november.  Dette er 0,6 prosent opp fra oktober, og 3,2 prosent mer enn i november i fjor.

Flat prisutvikling  

November har tradisjonelt vært en litt svak måned. OBOS-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,2 prosent i november i perioden 2004 – 2018. I november i fjor steg derimot prisene med 0,3 prosent.  

– Etter en overraskende prisnedgang for OBOS-boliger i oktober, viser statistikken denne måneden en mer stabil utvikling. Det er i tråd med det vi har sett det siste halvåret, og tyder på at det var sammensetningen av boliger som ble solgt og tilfeldige utslag som bidro til prisfallet i oktober, sier Monsvold.

Det var god aktivitet i boligmarkedet i november med litt flere salg enn i samme måned i fjor. Samtidig avtok aktiviteten sammenlignet med oktober, men det er normal utvikling.     

Venter moderat prisoppgang  

– Selv om farten i norsk økonomi og sysselsettingsveksten er ventet å avta noe fremover, og vi trolig ikke har sett full effekt av renteoppgangen ennå, har vi tro på en moderat prisvekst neste år.  Bra lønnsvekst trekker opp. Samtidig vil det være positivt for etterspørselen at det ligger an til uendret rente de neste årene, sier Monsvold.

Boligmarkedet har vært godt balansert gjennom store deler av 2018 og i 2019, en trend som trolig vil fortsette.

–  Vi er fornøyd med at Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglånsforskriften ikke blir gjennomført.  Vi ønsker heller at pris- og gjeldsveksten dempes ved at det blir bygget flere boliger, slik at det blir mulig for flere å kjøpe bolig. Men det forutsetter at myndighetene får opp reguleringsfarten, særlig i Oslo, sier Monsvold. 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.