Hopp til innhold

Nytt rentekutt i OBOS-banken

OBOS-banken har i to omganger til sammen kuttet renten med inntil 0,85 prosentpoeng. Unge og nyboligkjøpere får nå en rente på 1,98 prosent.

Publisert:
torsdag 26. mars 2020

Bakgrunnen for kuttene er den ekstraordinære situasjonen landet befinner seg i. Rentenedsettelsene gjelder for både privatpersoner og boligselskaper.

– Vi skal strekke oss langt for å hjelpe kundene våre gjennom en vanskelig tid, sier Marianne Gjertsen Ebbesen, direktør for bank og eiendomsmegling i OBOS.

Skal redusere belastningen

Kuttene betyr at styrene i borettslag og sameier med lån i OBOS-banken kan vurdere å redusere felleskostnadene, og dermed begrense den økonomiske belastningen for beboerne.

Mange opplever også i disse dager å bli permittert fra jobben sin. Banken tilbyr derfor inntil seks måneder gebyrfri avdragsfrihet. Det jobbes på høygir med å behandle søknadene som kommer inn.

OBOS-banken jobber med å få effektuert de nye satsene så raskt som mulig. For eksisterende privatkunder gjelder de nye rentene fra 3. april. Boligselskaper vil få nye renter fra 8. april.

Trygg plassering

– Vi får stadig spørsmål fra medlemmer som er bekymret for økonomien sin. Mange lurer på om banksparing fortsatt er trygt. Våre kunder kan være helt rolige. Vi har en boliglånsbank med veldig lav risikoprofil, og OBOS er en solid eier som er godt rustet til å takle en krise. Dessuten har alle norske banker en innskuddsgaranti på to millioner kroner, sier Ebbesen.

Den beste innskuddsrenten i OBOS-banken blir 1,45 prosent etter den siste rentejusteringen. Kunder beholdet dagens innskuddsbetingelser helt til 26. mai.

 

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).