Hopp til innhold

OBOS advarer mot nye låneregler

OBOS-konsernet har så langt i år solgt 2 584 nye boliger. Det er seks prosent opp fra i fjor. Samtidig frykter OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj at forslaget til nye utlånsregler kan bremse boligbyggingen i Norge.

Publisert:
tirsdag 22. oktober 2019

Verdien av salget etter årets ni første måneder er 10,46 milliarder kroner, ni prosent mer enn i tredje kvartal i 2018.

Korrigert for andel i samarbeidsprosjekter er det samlede boligsalget i Norge og Sverige 2 160 boliger til en verdi av 8,09 milliarder kroner.

Godt boligsalg trues av forslag til låneforskrift

− Leilighetssalget holder seg fortsatt godt oppe over hele Norge. Vi merker imidlertid at markedet er sensitivt i forhold til kjøpernes betalingsevne- og vilje. Forslaget om å stramme inn utlånsreglene fra Finanstilsynet vil - dersom det vedtas - påvirke nyboligsalget og dermed også boligbyggingen. Dette skyldes både en generelt høyere terskel for å finansiere ny bolig, men også fordi det skapes usikkerhet rundt verdien av egen bolig. Byggebransjen i Norge trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne opprettholde en jevn byggeaktivitet i tråd med demografisk etterspørsel. Målet må være å sikre stabil prisutvikling, både på brukte og nye boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.  

Finanstilsynet har blant annet foreslått at man ikke skal få låne mer enn 4,5 ganger inntekten, mot 5 ganger inntekten i dagens forskrift som går ut ved årsskiftet. 

− Vi håper Finansdepartementet avviser forslaget, legg det i skuffen, sier OBOS-sjefen.

Bedring i Sverige

I Sverige var det ved utgangen av september solgt 1 040 nye boliger mot 955 på samme tid i fjor. Den gode trenden fortsetter i oktober.

− Vi ser tegn til bedring i det svenske boligmarkedet. Nyboligprisene har stabilisert seg på et nytt nivå som møter kundenes behov. Det er stort behov for flere boliger mange steder, og utsikter til fortsatt lave renter. OBOS opplever imidlertid at mange prosjekter nå blir utsatt som følge av at politisk vedtatte planer overklages av naboer. Det forsinker vår evne til å tilføre nye prosjekter i markedet, sier OBOS-sjefen. 

Fortsatt høy boligproduksjon

OBOS-konsernet hadde ved utgangen av september 2 340 igangsatte boliger (1817  korrigert for eierandel) mot 1 925 boliger (1832 korrigert for eierandel) på samme tid i 2018.

Konsernet har 5 440 boliger under produksjon (4817 boliger korrigert for eierandel).

− Vi ønsker å bruke vår finansielle styrke og markedskunnskap til å øke byggeaktiviteten når andre må bremse, men er avhengige av at rammebetingelsene fra myndighetene er tilstede for at vi skal kunne ta en slik risiko, sier Siraj.  

 

Aktuelt - relaterte artikler

Boligsalget stabiliserer seg

OBOS solgte 533 boliger til en verdi av 2,5 milliarder kroner i første kvartal 2024. Sammenlignet med første kvartal i fjor er det en oppgang på 24 prosent.