OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS åpner Kvitno kraftverk

OBOS har gjennom Tyngdekraft AS, åpnet sitt første småkraftverk. 2. juli åpnet Kvitno kraftverk i Odda kommune.

Ordfører John Opdal i Odda kommune, Solfrid Borge i Ullensvang herad og konsernsjef Martin Mæland trykket på den symbolske åpningsknappen.
Ordfører John Opdal i Odda kommune, Solfrid Borge i Ullensvang herad og konsernsjef Martin Mæland trykket på den symbolske åpningsknappen.

Det nye anlegget har en forventet årlig produksjon på rundt 32 GWh, tilsvarende forbruket til over 1 600 husstander.

Høytidelig åpning

OBOS gikk i 2013 inn prosjektet Kvitno Kraft AS i Odda kommune, og byggingen ble startet samme høst. Utbyggingen har gått meget bra, og anlegget har vært i prøvedrift siden april i år. Offisiell åpning av anlegget ble holdt den 2. juli.

På åpningen deltok styreleder, konsernsjef og store deler av konsernledelsen i OBOS i tillegg til lokale grunneiere, representanter for entreprenører og leverandører – samt ordfører Solfrid Borge i Ullensvang herad og John Opdal i Odda kommune.

Satser på fornybar kraft

– OBOS har ambisjon om å være en miljøledende virksomhet. Satsing på fornybar kraft gjennom småkraftverk er viktig i denne sammenheng for å oppfylle målsettingen vår – og til gunst for miljøet, sa OBOS konsernsjef, Martin Mæland under åpningen.

– Odda kommune er og har vært en kraftkommune siden 1906. Vi setter pris på at lokale aktører har vært med på byggingen. Grunneierne kan være stolte av det de har vært med på, sa John Opdahl.

– Vannkraft er Hardangers olje. Vi håper dette kraftverket vil gi inntekt til store og små, sa ordfører Solfrid Borge i Ullensvang herad. 

18 prosjekter

Kvitno kraftverk er levert til avtalt tid og under budsjettert kostnad. I tillegg har OBOS en portefølje med 18 utviklingsprosjekter. Samlet vil disse prosjektene stå for en årlig produksjon på rundt 300 GWh. OBOS går inn i en intensiv periode med økt tilfang av nye prosjekter samt utbygging og drift av eksisterende prosjekter og kraftverk.

Det pågår for tiden detaljprosjektering av fire prosjekter på Veitastrond i Luster med en forventet byggestart høsten 2015. Prosjektering av Espeelvi i Hordaland er på gang, og det forventes å starte utbygging våren 2016.

I tillegg forventes det å kunne starte detaljprosjektering av ytterligere tre prosjekter i Fjærland i inneværende år.

Økt aktivitet fremover

OBOS har en ambisjon om en årlig produksjon på 650 GWh.

– For å sikre en god oppfølging og fremdrift i prosjektene er det nå ansatt to nye heltidsressurser som vil jobbe aktivt med å følge opp vannkraftsatsningen i OBOS. Begge kommer fra bransjen og har lang erfaring med utbygging og drift av småkraftverk. De vil tilføre OBOS kompetanse og kapasitet for sikre god og rask fremdrift innen dette forretningsområdet, sier Marius Asheim som er forretningsutvikler innen vannkraft i OBOS.

(Foto: Helge Hansen)

03.07.2015