OBOS-banken vokser og jakter nye hoder

OBOS-banken er Norges 18. største bank med en forvaltningskapital på 53 milliarder kroner.

- Vi har ambisjon om å vokse og utvikle banken videre. Derfor leter vi nå etter flere medarbeidere til viktige oppgaver i banken, sier administrerende direktør Øistein Gamst Sandlie.

OBOS-banken er nå på jakt etter en risikoanalytiker, AML-rådgiver og IT-ansvarlig for kvalitet og sikkerhet.

- Det stilles stadig strengere krav innen risikohåndtering, sikkerhet og arbeidet mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Vi ønsker å ligge i front på dette området, sier Sandlie.

OBOS-banken teller i dag rundt 60 ansatte.

- Det betyr at vi har korte beslutningslinjer, alle kjenner alle, og at den enkelte ansatte nok har større innflytelse enn i mange andre større virksomheter. Kampen om kundene er hard, men det er også kampen om de beste ansatte, sier Sandlie.

- OBOS-banken har som ambisjon å om å vokse videre med fokus på lønnsomhet og kundetilfredshet. Vi ligger på topp på Finansportalens dagligbanksjekk, og er blant de beste bankene i Norge på kundetilfredshet. Dette er en posisjon vi jobber hardt med å forsvare hver eneste dag, legger Sandlie til.

OBOS-banken er en digital, landsdekkende bank, rettet mot OBOS-medlemmer, borettslag og sameier.

Kan du svare ja på ett av disse spørsmålene? Ta i så fall kontakt!

• Har du kompetanse og interesse for risikostyring i bank?

Vil du bidra i vårt arbeid innen antihvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet?

• Vil du bidra til å videreutvikle IT-kvalitetsfunksjonen i OBOS-banken?