Hopp til innhold

OBOS ber om lovendring: – Altfor mange holdes utenfor boligmarkedet

40 prosent av alle nye leiligheter OBOS solgte i sommer ble kjøpt med Deleie eller Bostart. Nå kan mangler i lovverket sette en stopper for satsingen på de etterspurte boligkjøpsmodellene.

Publisert:
onsdag 24. august 2022

OBOS har nå over 8300 boliger under bygging, dette er mer enn noen gang. De siste årene har OBOS-medlemmene blitt tilbudt 2000 boliger med de nye modellene som senker terskelen til boligmarkedet. Til nå har 950 medlemmer benyttet seg av denne muligheten.  

I vår ble satsingen på Deleie og Bostart trappet kraftig opp: Målet er å tilby over 8500 slike boliger de neste fem årene.  

Uten en snarlig lovendring, kan storsatsingen være i fare. Det vil ramme spesielt unge boligkjøpere som i dag sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.  

Boligpolitikken henger etter  

–  Satsingen har truffet et stort behov i markedet, spesielt blant førstegangskjøpere som sliter med å skaffe nok egenkapital. Ordningene har gitt flere mulighet til å etablere seg på boligmarkedet i Oslo og andre steder med stort prispress. Det er sterkt beklagelig at vi  blir tvunget til å si nei til boligkjøpere fordi loven setter en stoppet for det. Der er etter vårt syn åpenbart at boligpolitikken henger etter utviklingen i boligmarkedet, sier Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.  

Slik Borettslagsloven er utformet, kan et boligbyggelag som OBOS kun eie inntil 20 prosent av andelene i et borettslag. I praksis betyr det at kun hver femte leilighet i nye borettslag kan selges med Deleie, siden OBOS er inne som deleier i hver av dem. Dette gjør nå at etterspørselen etter slike leiligheter i enkelte prosjekter er høyere enn loven gir rom for.  

– Dagens lovverk holder mange utenfor boligmarkedet. Etterspørselen etter spesielt Deleie-leiligheter er så stor enkelte steder at vi har nådd maksgrensen for hva vi kan selge. Vi har måtte stoppe salget av slike leiligheter i flere prosjekter på grunn av begrensningene i loven. Det oppleves som et paradoks at når vi endelig har fått på plass en sosialt bærekraftig modell i boligmarkedet, som politikerne lenge har etterspurt, er det loven som skal sette en stopper for manges boligdrøm, sier Gilhus.

Lovverket må endres 

Dagens grense på 20 prosent ble satt for at privatpersoner eller investorer ikke skal kunne overta kontrollen i selvstendige borrettslag. Men eventuell utvidelse av andelen leiligheter med Deleie vil ikke påvirke andelseiernes kontroll i borettslaget.   

– Vi mener loven må endres slik at OBOS i prinsippet kan tilby Deleie på alle leiligheter, såfremt enkeltmedlemmet eier minst halvparten av boligen. Det vil åpne boligmarkedet for langt flere enn i dag, og er sammen med høy boligbygging det viktigste vi som utbygger kan gjøre for å dempe de høye boligprisene. Modellene er lagt opp slik at det er andelseieren, som kjøper halvparten eller mer av en bolig fra OBOS, som møter i borrettslagets generalforsamling, slik at det ikke påvirker hvordan de enkelte borettslagene blir styrt, sier Gilhus. 

Fakta om Deleie og Bostart  

  • Med OBOS Deleie kjøper du en ny leilighet sammen med OBOS. Du eier mellom 50 og 90 prosent i starten, og betaler et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Etter hvert kan du kjøpe deg opp til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.   
  • Med OBOS Bostart kjøper du en ny leilighet til rundt 10 prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen. Når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, justert for prosentvis verdiendring. Verdivurderingen er basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.    

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.