Hopp til innhold

OBOS bidrar til Klimahuset

Naturhistorisk museum i Oslo skal bygge Klimahuset som skal stå ferdig før jul i 2019. Målet er å engasjere besøkende til endring i bærekraftig retning.

Publisert:
tirsdag 16. oktober 2018

– OBOS og Naturhistorisk Museum har inngått samarbeid for å formidle forskningsbasert kunnskap om klima og klimaendringer. OBOS støtter prosjektet med én million kroner per år i tre år. I tillegg stiller vi våre fagmiljøer til disposisjon i arbeidet med utstillingene, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Utstillingene i Klimahuset vil avsluttes med en Løsningsarena. Her blir publikum presentert for tiltak som kan bidra til å løse klimautfordringene. OBOS blir hovedsponsor for Løsningsarenaen. Målet er at besøkende skal få motivasjon til å handle, og kunnskap de kan bruke i hverdagen for å ta mer miljøbevisste valg. På sikt har OBOS og Naturhistorisk Museum en intensjon om å fortsette samarbeidet om prosjektet. 

- Vi er veldig glade for at OBOS er med på laget av gode hjelpere som gjør det mulig å realisere Klimahuset, sier direktør ved Naturhistorisk museum, Tone Lindheim.

Rettes mot barn og unge
Hovedmålgruppen for Klimahuset er barn og ungdom. Huset vil fylles med aktiviteter på dagtid og kveldstid, i regi av både Naturhistorisk museum og andre aktører i den brede klimadebatten.

Bærekraftig by- og boligutvikling
Et av hovedmålene i OBOS-konsernets strategi er å ta grønt ansvar. Når OBOS utvikler byer og steder settes det særlig fokus på hvordan man kan legge til rette for en bærekraftig livsstil der man deler mer og forbruker mindre av jordens ressurser. Dette vil over tid skape verdier for både medlemmene, samfunnet og konsernets langsiktige økonomiske verdiskapning. Som ledende aktør i bolig- og byggenæringen har OBOS et særlig ansvar for å gå foran. 

– En bærekraftig by- og boligutvikling er en av OBOS' hovedprioriteringer. Ved å støtte Klimahuset bidrar vi til kunnskapsformidling som fører til at vi alle kan ta bedre miljøvalg som igjen betyr mye for en grønn byutvikling, sier Kjørberg Siraj.

Fakta om det nye Klimahuset:

  • Byggestart i november 2018. Offisiell åpning i februar 2020 og planlagt ferdig før jul 2019. 
  • Bygget er finansiert av Jens Ulltveit-Moe med en gave på 70 millioner kroner. 
  • Huset er på 650 kvadratmeter og skal ligge i Botanisk hage på Tøyen
  • Klimahuset er et FutureBuilt-prosjekt og et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emission Building (ZEB).
  • Arena for formidling av forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer. 
  • Aktiviteter på dagtid og kveldstid med utstillinger, filmer, debatter og foredrag. 
  • Universitet i Oslo (UiO) vil være eier av bygget. Eiendomsavdelingen ved UiO er byggherre.

Aktuelt - relaterte artikler

Ny byggestart på Fornebu

OBOS og Skanska går i gang med å bygge 121 leiligheter, rekkehus og omsorgsboliger i boligprosjektet Nansenløkka på Fornebu.

Resultatnedgang for OBOS

OBOS med høy aktivitet i et svært krevende år for boligbransjen. – OBOS var i 2023 aktøren i Norge med størst byggeaktivitet, men resultatene viser med tydelighet at det var et tøft år, sier OBOS-sjefen.

Sterk vekst for OBOS-banken

OBOS-banken fikk et resultat før skatt på 496 millioner kroner i 2023, opp fra 342 millioner kroner året før. Netto renteinntekter beløp seg til 811 millioner kroner, opp fra 562 millioner kroner.