Hopp til innhold
Foto av bygg i Kværnerbyen.

OBOS bygger for medlemmene

– La det ikke være tvil. Det viktigste OBOS gjør er å bygge gode boliger, og det er medlemmene som skal stå først i køen for å kjøpe dem, skriver konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i denne kommentaren.

Publisert:
tirsdag 20. april 2021

Tekst: Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Det har den siste tiden dukket opp noen spørsmål rundt OBOS’ rolle som boligbygger, etter at vi solgte 182 boliger til en profesjonell utleier. De neste årene skal vi bygge ca. 2400 boliger i det store byutviklingsprosjektet på Ulven. Alle disse leilighetene, minus de 182 utleieboligene, skal selges til medlemmene på tradisjonelt vis.

På Ulven blir det også bygget en næringsklynge for byggebransjen, kalt Construction City, med rundt 4500 arbeidsplasser. Det er behov for utleieboliger i nærmiljøet som kan tilbys dem som jobber der. Ved å selge disse 182 boligene til en ekstern aktør fikk OBOS også finansiert byggingen og kan dermed ferdigstille byutviklingen på denne delen av Ulven raskere enn ellers.

Samvirkemodellen

Enkelte mener det var feil av oss å gjøre dette salget – og i strid med vedtektene. Noen mer enn antyder at det er et eksempel på at vi har sviktet medlemmene. Andre sier vi ikke gjør nok for å bidra til at vanlige folk i Oslo og andre områder med stive boligpriser får mulighet til å kjøpe egen bolig.
OBOS bygger boliger medlemmene har førsterett til å kjøpe. Dette hovedformålet er tydelig nedfelt i vedtektene. Samtidig sier vedtektene at OBOS kan oppføre bygg på vegne av andre enn medlemmene, slik som det ble gjort på Ulven.

Samvirkemodellen sikrer at pengene OBOS tjener blir i selskapet og kan investeres i boligbygging og nye tomter for framtiden i tråd med vårt hovedformål. Og det har OBOS gjort til fulle de siste årene. Fra 2016 til utgangen av 2020 er verdien av tomter OBOS eier økt fra 8,5 mrd. til over 22 mrd. i takt med økte ambisjoner og en kraftig vekst i bolig- og tomtepriser. Det er i samme periode ferdigstilt mer enn 10.000 boliger bare i Norge, det er dobbelt som mange som de fem forutgående årene.

Stort ansvar

Mange har store forventninger til OBOS og ønsker at vi skal være en utbygger som tar stort samfunnsansvar når vi utvikler nye boligprosjekter. Det tar vi på stort alvor, og leter hele tiden etter nye måter som vi kan bidra til et bredere tilbud i boligmarkedet slik at enda flere får mulighet til å kjøpe den boligen de trenger.

De siste årene har OBOS utviklet flere nye alternative boligkjøpsmodeller som senker terskelen for å kunne eie egen bolig. Det er vår måte å bidra til at vi får en mer rettferdig boligpolitikk, for vi har ikke tid til å vente på offentlige initiativer.

Siden 2018 har vi lagt ut rundt 600 boliger til salg med de alternative ordningene OBOS Bostart og OBOS Deleie. Planen er å trappe opp denne satsingen kraftig, slik at vi om noen få år kan tilby 1000 slike boliger hvert år. Allerede i år håper vi å nå 700-800 boliger. Parallelt vil vi gjerne samarbeide mer med blant annet Oslo kommune for å treffe enda bredere enn kun av vår egen boligbygging. Dette gjør vi fordi OBOS er til for at flere av våre medlemmer skal ha muligheten til å eie sin egen bolig.

Samtidig er det viktig å huske at OBOS har akkurat de samme rammevilkårene som andre utbyggere, uten særfordeler eller subsidier av noe slag. Slik har det vært helt siden boligmarkedet ble deregulert på begynnelsen av 1980-tallet.

Styrket tilbud

De 182 boligene på Ulven ble solgt til det våre fagfolk mente var markedspris gitt salg som utleieboliger, og gir en betydelig gevinst. Pengene OBOS fikk for salget benyttes til utviklingen av nye boliger som medlemmene kan kjøpe. Sett i en slik sammenheng forringer ikke salget av 182 boliger til utleieformål medlemmenes mulighet til å skaffe seg en bolig fra OBOS. OBOS har tvert om styrket boligtilbudet kraftig gjennom å tilby medlemmene rundt 3000 nye boliger i 2020, og har i tillegg investert i nye boligtomter som vil gi mer enn 6500 boliger til medlemmene i årene fremover.

Aktuelt - relaterte artikler

Ny byggestart på Fornebu

OBOS og Skanska går i gang med å bygge 121 leiligheter, rekkehus og omsorgsboliger i boligprosjektet Nansenløkka på Fornebu.

Resultatnedgang for OBOS

OBOS med høy aktivitet i et svært krevende år for boligbransjen. – OBOS var i 2023 aktøren i Norge med størst byggeaktivitet, men resultatene viser med tydelighet at det var et tøft år, sier OBOS-sjefen.

Sterk vekst for OBOS-banken

OBOS-banken fikk et resultat før skatt på 496 millioner kroner i 2023, opp fra 342 millioner kroner året før. Netto renteinntekter beløp seg til 811 millioner kroner, opp fra 562 millioner kroner.