Foto av Holmlia barnekor, mottaker av pengestøtte fra OBOS

OBOS gir millionstøtte til 600 lag og foreninger

Over 600 idrettslag, korps og kulturtilbud landet rundt får nå til sammen 20 millioner kroner i støtte fra OBOS etter forslag fra OBOS-medlemmene.

Korps, idrettslag og foreninger er hardt rammet av koronapandemien. Tusenvis av arrangementer og aktiviteter ble avlyst også i år. Inntektene frivilligheten er avhengig av for å holde hjulene i gang, er borte.

Det fikk OBOS til å etablere en ny støtteordning etter koronautbruddet i fjor: OBOS Jubel. Nå er årets tildeling klar.

617 lag og foreninger over hele landet, og spesielt i områder med mange OBOS-medlemmer, har fått til sammen 20,5 millioner kroner.

Her kan du se hvem som har fått penger 

Glad for støtte

Randi Aass, leder for Holmlia barne- og ungdomskor i Oslo, er glad for pengestøtten på 25 000 kroner fra OBOS: 

– ­­­Vi måtte avlyse alle konserter da landet ble nedstengt i fjor, og korøvelsene ble digitale. Det sier seg selv at det ikke akkurat er ideelt. Koristene har likevel vært flinke til å holde kontakten, og alle har gledet seg til den planlagte sommerkonserten – som dessverre må gå uten publikum. 17.mai-arrangementet kunne heller ikke i år arrangeres på vanlig måte. Det er trist og leit for alle, og det betyr også at vi har mistet inntektene vi er avhengig av for å holde koret i gang. Heldigvis kom pengestøtten fra OBOS! Det gjør at vi kan finne på noe hyggelig sammen med koristene, det betyr utrolig mye for samholdet. 

Medlemmene nominerte

Alle de over 500 000 medlemmene i OBOS ble invitert til å tipse lag og foreninger som kunne trenge påfyll i en slunken klubbkasse. Fordelingen av penger er gjort med utgangspunkt i dette store medlemsengasjementet.

Resultatet ble 1100 søknader fra alt fra idrettsklubber til korps og teatergrupper.

– Vi vil være med på å dekke tapte inntekter fra aktiviteter det ikke har vært mulig å gjennomføre – som vaffelsalg, loppemarkeder og billettsalg. Lag og foreninger er en viktig del av det norske samfunnet og bidrar enormt inn i det store samfunnsregnskapet. Det er viktig at disse tilbudene overlever. Barn og unge får fritidstilbud, og vi får alle noe å glede oss over når vi forhåpentlig snart igjen kan gå på konserter og kamper. Jeg er glad vi har kunnet gi en håndsrekning til så mange, og takknemlig for at så mange medlemmer har engasjert seg i tildelingen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS tar samfunnsansvar

Rundt 12 millioner kroner av årets pott går til idretten, resten til ulike kulturtilbud og foreninger.  

229 lag og foreninger i Oslo har til sammen fått nesten ti millioner kroner, resten er fordelt til aktiviteter i andre byer og steder hvor OBOS har mange medlemmer. For eksempel har 43 lag og foreninger i Bergen fått til sammen drøyt 1,3 millioner kroner, mens frivilligheten i Stavanger er tildelt nesten 850 000 kroner.

– Vi må erkjenne at det normale livet ikke kom i gang igjen like fort som vi hadde håpet. Fortsatt taper frivilligheten store inntekter og aktivitetene er ennå ikke skikkelig i gang igjen. Dette viser at det var nødvendig å videreføre ordningen også i år, sier Siraj.

Da ordningen ble etablert i fjor ble også potten delt på rundt 600 lag og foreninger. I tillegg bidrar OBOS med betydelige summer gjennom programmet OBOS gir tilbake. Det er vedtatt av OBOS-medlemmene i generalforsamlingen at inntil 10 prosent av overskuddet i OBOS kan gå til samfunnsnyttige formål.

Her kan du lese mer om OBOS Jubel

På bildet: Lola Waage-Slettahjell, Aurora Lysbakken, Elida Wold Nilsen, Johanna Skeie Dammerud, Olav Hvidsten og Ludvig Lund Doknæs.