OBOS har kjøpt aksjer i JM AB

OBOS har kjøpt 7 465 000 aksjer i JM AB, som meldt i dag til Nasdaq-børsen i Stockholm. Børsmeldingen opplyser at OBOS eier tilsvarende 10,7 prosent av aksjekapitalen i JM.

- Vi har også tidligere vært eier i JM og har alltid ansett JM som et veldrevet selskap. OBOS har en bred portfølje av noterte og unoterte aksjer i selskaper som driver innenfor OBOS sine kompetanseområder. Kjøpet av aksjer i JM passer godt inn i dette, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.