Hopp til innhold

OBOS inn i framtiden

I OBOS er vi stadig på jakt etter «the next big thing». Vi vet ikke hvordan framtiden vil bli, men vi er helt sikre på at OBOS er nødt til å forandre seg. Og det raskt.

Tekst:
Daniel Kjørberg Siraj
Publisert:
onsdag 26. oktober 2016

Bedrifter som skal forandre seg raskt, må fokusere på bedriftskulturen sin. Større endringer kan ikke utløses av hierarkiske ovenfra-og-ned-beslutninger, men krever involvering og engasjement blant medarbeiderne.  Og enda viktigere, skal vi lykkes i framtiden må vi også tidligere involvere kundene våre når vi skal forbedre eller utarbeide nye produkter og tjenester.  Et godt eksempel er utviklingen av appen Nabohjelp, der vi gjennom utviklingsfasen engasjerte potensielle brukere, testet sammen med dem og forbedret produktet. Konklusjonen ble at vi laget en markedsplass hvor man kan spørre om hjelp, framfor en ordinær markedsplass der brukerne tilbyr sine ting og tjenester. På den måten fikk vi et produkt som tar utgangspunkt i reelle behov, og som oppleves som relevant for mange.

Mange spørsmål

Fremover ønsker vi å bruke denne metodikken enda mer systematisk. Hvor mange av våre medlemmer ønsker at OBOS skal utvikle eldreboliger eller andre type boliger med utvidet servicetilbud? Hva er en god modell for å skaffe førstegangsetablerere bolig uten at noen må gi en subsidie?  Vil man i delingsøkonomien eie bolig sammen med noen som ikke er i nærmeste familie? Hva slags smarte hjem ønsker vanlige folk seg, ikke bare tekno-entusiastene? Hvordan skal vi utvikle framtidens kjøpesentre? Hva trenger styrene i borettslag og sameier fra OBOS som vi ikke tilbyr i dag? Ønsker medlemmene seg nye sparetilbud i regi av OBOS? Spørsmålene er mange, og vi tror at vi ved å komme tettere på, kan være mer relevante og dermed også få mer lojale kunder og medlemmer.

Nye måter å investere på

OBOS har tradisjon for å være god på drift og på å gjøre gode investeringer innenfor eiendomsforvaltning, tomter og aksjer knyttet til byggesektoren. Vi tror også framtidens OBOS må være villig til å satse mer offensivt på investeringer i start-ups og andre typer ventureinvesteringer for å lykkes. Det er derfor besluttet at OBOS setter av en ramme på inntil 100 millioner kroner til investeringer i denne type virksomheter de kommende årene. De første investeringene er allerede gjort gjennom investeringen i solenergiselskapet Otovo, samt det svenske smarthjemselskapet FM Technology. Disse er allerede i gang med leveranser av løsninger for smarte hjem til vår svenske virksomhet. Vi er også i prosess med flere andre spennende investeringer. OBOS er en av partnerne i StartupLab som holder til i Forskningsparken i Oslo, slik at vi kommer på radaren for unge entreprenører som trenger investorer og sparringspartnere. Samtidig styrker vi vår egen kompetanse innenfor innovasjon og ventureinvesteringer. I tillegg til de 100 millionene til venturevirksomhet, satser vi også offensivt på vår egen delingsplattform Nabohjelp som allerede har trukket til seg over 30.000 brukere siden mai i år og som vi ser er i aktivt bruk i mange nabolag. Her tror vi det vil åpne seg store muligheter fremover.

Samfunnsansvar

Å investere i framtidens bedrifter, tjenester og arbeidsprosesser er en dyd av nødvendighet for at OBOS skal kunne opprettholde sin gode forretningsmessige utvikling. Men ikke minst er det en viktig del av vårt samfunnsansvar. Skal den nye økonomien og gründerne slippe til, må vi som veletablerte bedrifter være villige til å ta risiko og gå på noen smeller. For det er i OBOS som ellers i livet, uten prøving, som også involverer feiling, blir vi ikke bedre. Kunsten er bare å rydde opp etter treninga på en skikkelig måte, uansett utfall. Og der skal OBOS være best.

Innovasjon - relaterte artikler

Slik ser OBOS for seg at Nøstegaten kan bli seende ut. Illustrasjon: Mad.

Sikret seg mot flom med nytt analyseverktøy

Byrådet i Bergen ønsket å verne det gamle bygget i Nøstegaten 72-74, men snudde da det ble avdekket fare for flom og vannskader. Nå skal OBOS bygge et helt nytt boligkompleks på tomten.