Personer på bildet: Hilde Rannem Rostad, direktør for digitalisering av økonomitjenester i OBOS. Daniel Bjørstad Karlsen, kommersiell leder i Semine. Lene Diesen, CEO i Semine. Morten Aagenæs, konserndirektør for innovasjon, forretningsførsel og rådgivning i OBOS.

OBOS inngår samarbeid med ungt, norsk teknologiselskap

Kunstig intelligens skal gjøre hverdagen betydelig enklere for 4 700 borettslag og sameier. OBOS og det norske teknologiselskapet Semine tar i bruk ny teknologi som kan redusere tiden som går med til fakturahåndtering med 80 prosent.

OBOS har over 240 000 boliger under forvaltning og er blant de største i Norge på fakturahåndtering. Nå skal kunstig intelligens gjøre jobben langt enklere for de mange tusen styremedlemmene.

– Å bli valgt som styremedlem for et borettslag eller et sameie er en tillitserklæring. Men det er også noe som tar tid og krefter. Mange synes vervet blir en stor byrde når man i tillegg skal balansere både jobb, familie og fritid. Å sørge for at fakturaer håndteres på riktig måte, er noe mange syns er både kjedelig og tidkrevende. Derfor introduserer vi kunstig intelligens som vil gjøre jobben til en langt hyggeligere opplevelse for de 22 000 styremedlemmene, sier Hilde R. Rostad, Direktør digitalisering av økonomitjenester i OBOS.

På leting etter innovasjon

OBOS leter kontinuerlig etter partnere som er ledende med ny teknologi.

– Det var slik vi kom over det norske programvareselskapet Semine, sier Morten Aagenæs, konserndirektør for innovasjon, forretningsførsel og rådgivning i OBOS.

AI-løsningen fra Semine overtar mye av det rutinepregede arbeidet som til nå har vært manuelt håndtert av regnskapsførere, slik at bedrifter kan automatisere bort det aller meste av jobben. Til det benyttes maskinlæring, den raskest voksende formen for kunstig intelligens.

OBOS har vurdert Semine som den leverandøren på regnskapsområdet som har kommet lengst med kunstig intelligens. Det unge vekstselskapet blir vurdert som modent nok til å kunne ta ansvar for en forretningskritisk leveranse.

– OBOS har vært tydelig på ambisjonene og kravene sine, og har utfordret oss på hvordan vi kan optimalisere både løsningen og måten vi leverer på. Det er mange store selskaper som snakker om innovasjon, men det er få som OBOS, som faktisk satser på unge teknologiselskaper for å finne gode løsninger for kundene sine, sier Daniel Bjørstad Karlsen, kommersiell leder i Semine.

Systemet og AI-plattformen gikk live for første gang i desember 2020. OBOS har allerede fått gode tilbakemeldinger fra styremedlemmene som ble de første til å få prøve det nye systemet.

– Det er viktig for oss at denne store investeringen vil forenkle hverdagen til styremedlemmene i OBOS-borettslag og OBOS-sameier. Det er et stort ansvar å være styremedlem i dag, og det oppfattes som en utfordrende jobb. Det å skulle bilagsføre, distribuere og godkjenne fakturaer er ofte en av de mindre lystbetonte sidene ved det å være et styremedlem, sier Rostad.