Hopp til innhold

OBOS kjøper Bergensmeieriet

Skal bygge rundt 600 leiligheter på Minde.

Publisert:
onsdag 17. januar 2024

OBOS har inngått en avtale om å kjøpe boligprosjektet Bergensmeieriet av UNION Residential. Eiendommen, som ligger sentralt på Mindemyren i Bergen, er ferdigregulert og en kan derfor komme relativt raskt i gang med byggingen av boligene. Prosjektet ligger på tomten der Tine tidligere hadde meieri, og med kort avstand til begge bybanelinjene er reisetiden til sentrum med bybanen på rundt 12 minutter.

- Å kjøpe en så stor og sentral ferdigregulert eiendom vurderer vi som en god og sjelden mulighet, sier konserndirektør for Boligutvikling Storby i OBOS Ingunn Andersen Randa.

- Vi mener det er realistisk å bygge rundt 600 leiligheter på området som er tenkt å utgjøre et av de mest sentrale områdene i den fremtidige Mindebyen med gode tverrforbindelser mellom Wergeland og Kanalveien, offentlige torg, felles uteområder, handels- og spisesteder. Bevaring av enkeltbygninger på og ved eiendommen bidrar også til å skape historisk identitet i området, sier prosjektdirektør i OBOS Jorunn Nerheim.

Salg om ett år

Nerheim sier at man nå umiddelbart går i gang med planleggingen og håper å starte salget av de første leilighetene rundt årsskiftet 2024-2025.

- Når UNION kjøpte Bonava Norge var tanken at noen av prosjektene skulle utvikles i egenregi mens andre skulle avhendes. UNION har hatt et godt samarbeid med OBOS over mange år og vi er veldig tilfredse med at de blir ny eier av prosjektet.  Vi selger en fantastisk tomt og er sikre på at OBOS vil forvalte og videreutvikle det gode arbeidet som har vært gjort av Bonava over flere år med å få eiendommen ferdigregulert, sier Baard Schumann som er daglig leder for UNION Residential.

Tapperiet og administrasjonsbygget, som er deler av det tidligere Bergensmeieriet, er bevaringsverdige bygg som vil bli stående på eiendommen. Tapperiet skal etter planen huse butikker, spisesteder og kontorer. I tillegg vil det etableres utadrettet virksomhet i betydelige deler av førsteetasjene.

- Selve Tapperiet er tidligere avtalt solgt til andre som skal stå for utviklingen, og vi ser frem til å samarbeide med eierne om utvikling av denne delen av eiendommen, sier Nerheim.

Stor aktør i Bergen

Prosjektet gjør at OBOS vil bli en enda større aktør i nyboligmarkedet i Bergen. OBOS har allerede pågående boligprosjekter i Nøstegaten, Fabrikkgaten og Kristiansholm i Sandviken. De to siste er imidlertid på et noe tidligere stadium i utvikling og regulering, og vil komme i markedet senere enn Bergensmeieriet.

- Etter ferdigstillelsen av vårt siste prosjekt på Sandsliåsen har OBOS nå få nye boliger til salgs i Bergen. Kjøpet av Bergensmeieriet gjør at vi relativt raskt kan tilby medlemmene våre flere nye boliger. Bergen er et viktig satsingsområde for OBOS, og mange av boligene vi bygger her vil også bli solgt med boligkjøpsmodellene våre Bostart og Deleie, sier Nerheim.

Utbyggingen av Bergensmeieriet vil bli en del av det store transformasjonsprosjektet av Mindemyren som skal bli til Mindebyen. Området skal endres fra å være et næringsområde – til et levende område hvor folk kan bo, gå, sykle og bevege seg mer fritt. Totalt sett vil det bli bygget rundt 3.000 boliger i Mindebyen.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS setter i gang bygging av 275 leiligheter i Sverige

11. juni ble det første spadetaket tatt på et nytt boligprosjekt i Tyresö kommune utenfor Stockholm. Her er OBOS Sverige AB totalentreprenør for et større boligprosjekt som skal bygges for Scandinavian Property Group (SPG).