Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde som viser parsellhagen og boligfasader på Nansenløkka.

OBOS kutter CO2-utslipp fra nybygg

OBOS skal kutte CO2-utslippene fra nybygg kraftig. Målet er en reduksjon på 45 prosent innen 2026.

Publisert:
mandag 8. februar 2021

Bygg- og anleggsbransjen har lenge hatt stempel som miljøversting. Det skal OBOS bidra til å endre gjennom en storsatsing på klima- og miljøtiltak i nye byggeprosjekter.

– Målet om å redusere CO2-utslippene betydelig vil i stor grad påvirke hvordan vi tenker og leverer fremover. Av og til må vi tørre å sette oss ambisiøse mål, så får vi heller finne ut nøyaktig hvordan vi skal løse det etter hvert. Det haster med å sette inn gode miljøtiltak, det kan ikke vente, sier miljødirektør Birgitte Molstad.

– Globale utfordringer har lokale løsninger, og vårt bidrag vil være viktig både for at vi når målene i Paris-avtalen og for å støtte opp under FNs Bærekraftsmål, forteller hun.

Gradvis innstramming av krav

Målet har ikke tilbakevirkende kraft for prosjekter som allerede er under utvikling. Det blir laget en plan for implementering og opptrapping fremover. I 2021 vil det bli innført klimaregnskap i alle prosjekter, og fra 2022 vil man innføre reduksjonsmål som gradvis økes frem til 2026. Hele nybygg-porteføljen vil jobbe med CO2-reduksjon fremover. OBOS jobber nå med å øke kompetansen om sine utslipp for å videre konkretisere basis for reduksjonsmålet for de ulike bygningsgruppene.

Molstad mener det er en sterk vilje og ikke minst kunnskap blant leverandører og samarbeidspartnere til å lykkes sammen.

På Fornebu er OBOS i ferd med å sette i gang bygging av to boligprosjekter hvor målet er å kutte CO2-utslippene med 50 prosent. Prosjektene på Nansenløkka bygges i samarbeid med organisasjonen FutureBuilt som jobber med besparelser bærekraftige løsningen fra planleggingsfasen til bruk av byggene.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.