OBOS-medlemmene vedtok historisk demokratiprosjekt

Rekordmange delegater deltok under årets generalforsamling i OBOS. Medlemsdemokratiet vedtok et omfattende demokratiprosjekt og økt satsing på boligsosiale modeller.

– Generalforsamlingen var preget av et stort og sunt engasjement. Medlemmene vedtok en tydelig retning fremover, som vil bidra til å bevare, styrke og bredde engasjementet for fremtiden. Det er vi veldig glade for. Dette er medlemsdemokrati i praksis, sier styreleder i OBOS, Roar Engeland.

Totalt deltok 568 delegater, som representerte hussøkende og boende medlemmer. Generalforsamlingen varte i fem timer og behandlet også et rekordhøyt antall forslag og saker.

Støtte til demokratiprosjekt

Styrets forslag til demokratiprosjekt ble vedtatt med et svært tydelig flertall. Dermed nedsettes et eksternt ledet utvalg, med eksterne eksperter, OBOS-medlemmer og ansatte. Hele bredden av medlemmer skal involveres gjennom en referansegruppe.Utvalget skal arbeide i rundt seks måneder og levere et solid kunnskapsgrunnlag for økt medlemsinvolvering, vurderinger av innkomne forslag rundt medlemsdemokrati, og en vurdering av de ulike selskapsorganenes funksjon.

Boligsosial satsing

Generalforsamlingen vedtok også å utrede boligsosial satsing. OBOS har siden 2018 jobbet med å utvikle modellene OBOS Bostart og OBOS Deleie, som begge senker terskelen for medlemmer som ellers sliter med å komme inn på boligmarkedet. I år tilbyr OBOS 800 boliger gjennom disse boligsosiale modellene, mens målet er 1000 i året. Medlemmenes vedtak betyr at det nå skal vurderes om ambisjonsnivået bør være enda høyere, samtidig som balansen mellom disse modellene og økt bygging av normale boliger utredes.

Miljøsatsing 

I tillegg vedtok generalforsamlingen å investere 250 millioner kroner i miljøtiltak i OBOS-tilknyttede borettslag de fem neste årene. Det ble også vedtatt to endringer i vedtektene, etter forslag fra medlemmene.

– Generalforsamlingen er det øverste organet i OBOS og årets høydepunkt. I år representerte den i enda større grad hele bredden av medlemmer i samvirket. De har satt en veldig tydelig retning for det neste året, som vi skal følge opp og jobbe etter. De har også valgt sine representanter for det neste året, sier Engeland.

Valgkomiteens innstillinger til representantskapet ble vedtatt med svært tydelige flertall. Representantskapet er OBOS nest høyeste organ, etter generalforsamlingen. Representantskapet består av 47 medlemmer og 23 varamedlemmer. Det er sammensatt for å balansere boende og hussøkende. Medlemmene blir valgt for å representere hele bredden i OBOS geografisk, i alder, yrke og bakgrunn. En egen valgkomité jobber hvert år med å sikre balansen og sammensetningen, slik at representantskapet best mulig reflekterer hele OBOS.

Generalforsamlingen valgte å oversende et stort antall forslag til demokratiprosjektet for videre vurderinger. Den avviste resten av forslagene, slik også styret tidligere har innstilt på.