Hopp til innhold
Foto av Ingjerd Sælid Gilhus i OBOS.

OBOS og Oslo kommune danner nytt selskap

Satser sammen for å få flere inn på boligmarkedet.

Publisert:
mandag 20. desember 2021

«Oslobolig» er navnet på det selskapet, som i tillegg til OBOS og Oslo kommune består av Bane Nor Eiendom og NREP. Målet er å gjøre det enklere å etablere seg i boligmarkedet for førstegangskjøpere og andre som ikke klarer å kjøpe egen bolig, forteller Ingjerd Sælid Gilhus, som er leder for boligkjøpsmodeller i OBOS.

– Vi har hatt stor suksess med Deleie-ordningen vår, og vi er både veldig glade for og stolt av at Oslobolig har lyst til å bygge videre på erfaringene vi har gjort oss. Sammen skal vi gjøre vårt for at flere skal få mulighet til å kjøpe sin egen bolig, sier Gilhus.

OBOS hovedformål er å bygge boliger til medlemmene, og dem er det over en halv million av. Etter flere år med sterk prisvekst i boligmarkedet, er det blitt stadig vanskeligere for medlemmene å få råd til en OBOS-bolig, og OBOS Deleie er et at svarene på denne utfordringen. Siden ordningen ble lansert for to år siden har det vært stor etterspørsel, som OBOS kommer til å satse videre på i årene framover. At man samtidig danner et nytt selskap, forklarer Gilhus slik:

– Vi har lenge ment at større deler av bransjen bør ta dette ansvaret, og vi tror at Oslobolig vil bidra til nettopp det. Samtidig har det vært en viktig forutsetning for oss at forkjøpsretten fortsatt gjelder for OBOS-medlemmer, sier hun.

Siden OBOS utgjør en firedel av selskapet, vil OBOS-medlemmer få forkjøpsrett på 25 prosent av boligene som selges gjennom Oslobolig.

– Dette vil åpne boligmarkedet for langt flere enn i dag, sier Gilhus.

Oslobolig skal kjøpe boliger i prosjekterte og nybygde boligprosjekter i Oslo. Hvis du skal kjøpe en slik bolig, må du kjøpe minst halvparten og leie resten av Oslobolig. Så kan du gradvis kjøpe en større andel, når du får spart opp mer egenkapital. Leilighetene skal tilbys boligkjøpere som i dag ikke har mulighet til å kjøpe egen bolig. Oslobolig opererer derfor med behovsprøving. Førstegangskjøpere kan ikke ha høyere inntekt enn 600.000 kroner. For andre som ikke eier annen bolig, er inntektsgrensen 750.000 kroner. Og selv om Oslobolig er et aksjeselskap, er ikke målet å betale utbytte til eierne.

– Pengene selskapet tjener skal brukes til å kjøpe nye boliger, akkurat som i OBOS. Og boligene skal tilbys til dem som ikke klarer å komme seg inn på boligmarkedet på ordinære vilkår, sier Gilhus.

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.