Hopp til innhold

OBOS økte boligsalget med ti prosent

OBOS-konsernet solgte i fjor 3404 nye boliger i Norge og Sverige, en oppgang på ti prosent sammenlignet med 2018.

Publisert:
torsdag 16. januar 2020

Stor etterspørsel etter nye leiligheter i storbyregionene i Norge og et svensk boligmarked i bedring, er hovedgrunnene til det økte salget. 

For å kunne tilby et bredt spekter av ulike boliger og samtidig redusere risikoen, samarbeider OBOS med en rekke aktører på eiersiden når det utvikles nye boligprosjekter. Andelen samarbeidsprosjekter er derfor økt gjennom 2019.

Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018. Samlet salgsverdi var 13,6 milliarder kroner, hvorav OBOS sin andel utgjorde 10,7 milliarder.

Mange nye prosjekter i 2020

–  Utviklingen har vært meget god samlet sett, og vi er spesielt godt fornøyd med salget i de større prosjektene i de store byene i Norge hvor OBOS har flest medlemmer. Vår langsiktige strategi for tomteinvesteringer og planlegging gjør at vi har en rekke ferdigregulerte prosjekter klare for salg i 2020. Dette skjer i et marked der mange andre aktører mangler salgsklare boligprosjekter, spesielt i Oslo. Småhusmarkedet i Norge har vært mer krevende i 2019, men vi arbeider med å øke vår konkurransekraft og synlighet også her, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS Bostart selger godt

OBOS lanserte i 2018 OBOS Bostart, en ordning som gir flere mulighet å kjøpe egen bolig. Det ble i 2019 lagt ut 97 boliger for salg med tilbud om Bostart. 64 av disse leilighetene er allerede solgt til en samlet verdi på rundt 350 millioner kroner.

Bedret marked i Sverige   

Den svenske boligvirksomheten – spesielt prosjektmarkedet – er i klar bedring etter to krevende år. Det ble i fjor solgt 1431 boliger i Sverige, hvorav andelen til OBOS alene utgjør 1362 boliger. Samlet salg er opp seks prosent fra 2018.

– Vi har stor tro på det svenske boligmarkedet fremover og ser gode muligheter for en aktør som OBOS med sin soliditet, langsiktighet og tydelige bærekraftsprofil. Vi satser offensivt gjennom å etablere medlemstilbud i Sverige i løpet av 2020. Samtidig investerer vi i enda flere prosjekter i de store byene.  OBOS fikk rett før jul markanvisning for til sammen 350 boliger i to prosjekter i Stockholm, og vi ser hele tiden etter nye muligheter for å investere.  Vi tror også at vår kompetanse på å bygge småhus og boligblokker i tre vil være et konkurransefortrinn fremover, sier Siraj    

OBOS-konsernet igangsatte 3294 boliger i 2019, andelen til OBOS utgjorde 2794 boliger. Det ble ferdigstilt 3814 boliger hvorav OBOS sin andel utgjorde 3394 boliger.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet til sammen 5104 boliger under produksjon. Av dette er andelen til OBOS 4277 boliger.

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.