Hopp til innhold

OBOS-prisene falt 0,9 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo gikk ned med 0,9 prosent fra mars til april. De siste tolv månedene har prisene steget med 15,5 prosent. – Vi ser tegn på en mer normal prisutvikling, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Publisert:
mandag 3. mai 2021

April ble dermed den andre måneden med prisfall etter elleve måneder på rad med uendrede eller stigende OBOS-priser i hovedstaden.

– Prisutviklingen ble dermed en del svakere enn den pleier å være i april, også når vi sammenligner med tidligere år hvor påsken har falt i månedsskiftet mars-april. Nedgangen de to siste månedene kommer etter et unormalt stort prishopp i februar. Vi ser tegn på at prisveksten vil moderere seg etter å ha steget kraftig det siste året. Det er i så fall en ventet utvikling. Samtidig kan prisutviklingen i mars og april være noe vanskelig å tolke på grunn av påskeeffekten, så det er litt tidlig å konkludere, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

På landsbasis falt OBOS-prisene med 0,4 prosent i april, mens de gikk opp 14,5 prosent de tolv siste månedene.

Mange salg

I april i år ble det omsatt 513 OBOS-boliger i Oslo. Det er 19 prosent flere enn i samme måned i fjor. Vi må tilbake til 2016 for å finne tilnærmet like mange salg i april.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av omsetningene i Oslo.

Kvadratmeterprisen var i april 75 270 kroner i Oslo-området og på landsbasis 64 700 kroner.

Andelen som brukte OBOS-forkjøpsretten i Oslo økte fra 19 prosent i april i fjor til 36 prosent i april i år. Det er noe lavere enn hva den har ligget på tidligere i år, og kan være et signal om at markedet har roet seg noe.

Venter dempet prisvekst  

Sjeføkonom Sissel Monsvold tror prisene fortsatt vil øke noe framover, men ikke på langt nær så mye som i fjor da prisene steg mer enn vanlig på høsten. Det begrunner hun med at renteeffekten er i ferd med å avta. Samtidig er det ventet en forsiktig renteoppgang mot slutten av året.

– Det ligger an til at den voksne befolkningen har fått den første dosen med koronavaksine til sommeren. Det er i tråd med hva Norges Bank har lagt til grunn for sin prognose om renteheving i andre halvår. Trolig kommer det første rentehoppet i desember, men september kan ikke utelukkes, sier Monsvold.

Lav befolkningsvekst 

Et allerede høyt prisnivå på boliger, lav reallønnsvekst, lav befolkningsvekst og en mindre fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften enn i fjor, virker også dempende. Hun mener også at økt bruk av hjemmekontor og begrensede forbruksmuligheter kan ha bidratt til å øke etterspørselen etter bolig det siste året. Den effekten blir trolig mindre når samfunnet gjenåpnes.

Et lavt boligtilbud trekker i motsatt retning. Mest sannsynlig ligger det an til en gradvis svakere veksttakt mot sommeren og en noe sterkere avmatning utover høsten, i tråd med hva som også er normal sesongvariasjon.

Daglig leder Hans Anders Skjølberg i OBOS Eiendomsmeglere er ikke overrasket over prisnedgangen den siste måneden.

­­- Vi opplever at markedet er i ferd med å bli stabilisert med prisutviklingen omtrent som forventet i april. Oppdragsinngangen er god med en omsetning over 20 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Mye tyder på at vi får et normalt vårmarked med høy aktivitet.  Antallet som vurderer å selge er på et stabilt høyt nivå, og det meste selges raskt, sier skjølberg.

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.