Hopp til innhold

OBOS-prisene falt 2,9 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 2,9 prosent fra november til desember 2023. På landsbasis gikk prisene ned 2,7 prosent.

Publisert:
tirsdag 2. januar 2024

–  Etter en flat prisutvikling i november, falt prisene i årets siste måned. Prisene pleier å falle i desember, men nedgangen var større enn snittet for desember de ti siste årene. Vi ventet svak prisutvikling i desember etter nok et år med kraftige rente- og prisøkninger, men prisfallet ble noe større enn vi så for oss, sier sjeføkonom Sissel Monsvold.  

Hun understreker at statistikken for desember må tolkes med ekstra varsomhet på grunn av færre omsetninger enn ellers i året.  

OBOS-prisene i Oslo har steget 4,3 prosent fra desember 2022 til desember 2023.  

– Noe av oppgangen skyldtes unormalt svak prisutvikling i desember 2022, men bruktboligprisene holdt seg noe bedre oppe i fjor enn vi hadde ventet. Noe av grunnen kan være at det ble innført noen lettelser i utlånsforskriften i fjor. I tillegg var det sterk lønnsvekst for de fleste, og arbeidsmarkedet var sterkt, sier Monsvold.  

Hun legger til at få nyboliger til salgs også kan ha gitt økt etterspørsel etter bruktboliger. 

  • I snitt har prisene falt 1,2 prosent i desember i perioden 2013-2022.   

  • De tolv siste månedene har prisene i Oslo steget 4,3 prosent.     

  • På landsbasis har prisene steget 3,2 prosent de tolv siste månedene.     

  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 74 429 kroner i Oslo i desember, og 64 131 kroner på landsbasis.    

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.   

Lav aktivitet   

Det ble omsatt svært få boliger i desember 2023. I Oslo var nedgangen på 16 prosent sammenlignet med desember året før. Målt mot snittet for desember de siste fem årene, var nedgangen 36 prosent.    

Monsvold mener dette, sammen med nedgang i bruken av forkjøpsretten, viser at markedet for brukte OBOS-boliger roet seg på slutten av 2023.   

Svak prisoppgang i 2024    

– Prisene pleier å stige i januar. Det tror vi vil skje i år også, men oppgangen blir trolig svakere enn normalt. Vi tror også på svak prisutvikling utover vinteren og våren. Norges Banks renteheving i desember 2023 gir økte boliglånsrenter i starten av 2024. Sammen med et fortsatt stort lager av usolgte boliger, trekker det ned prisveksten.  

Monsvold tror imidlertid vi har nådd rentetoppen, og at det ligger an til lavere renter i 2024.  

Tror på rentekutt

– Vi tror god lønnsvekst og fallende inflasjon gir en gradvis bedring i kjøpekraften i 2024. Det vil, kombinert med færre boliger til salgs, etter hvert løfte boligprisene noe. Lav igangsetting av nye boliger i 2022, særlig i Oslo, gir få nye boliger ut på markedet i 2024. Det vil kunne gi litt høyere prisvekst i Oslo enn mange andre steder, sier Monsvold.  

Hun tror på ett til to rentekutt i andre halvår 2024. Det vil ha en sterkere effekt på Oslo-prisene enn ellers i landet.  

– Vi anslår en prisvekst på to prosent i Oslo og en prosent på landsbasis fra desember 2023 til desember 2024. Får vi rentekutt allerede i første halvår, samtidig som oppgangen i arbeidsledigheten blir moderat, kan prisveksten bli noe sterkere enn vårt anslag.  

Administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, mener nedgangen i bruktboligprisene var omtrent som ventet.  

–  Vi har ikke opplevd like lavt omsetningsvolum av bruktboliger i markedet som tallene indikerer. Vi er nøkterne optimister og tror på en liten prisvekst i januar.  

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.