Hopp til innhold

OBOS-prisene falt i april

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra mars til april i år. På landsbasis gikk prisene ned 0,5 prosent.

Publisert:
torsdag 2. mai 2024

–  OBOS-prisene falt noe i april etter sterk vekst i mars. Noe av prisfallet kan skyldes at det ble solgt en høyere andel 4- og 5-romsleiligheter. De store boligene har ofte lavere kvadratmeterpris enn de små. April-tallene var svakere enn snittet de ti siste årene. Ser vi mars og april under ett, har prisene steget med 1,7 prosent i hovedstaden. Det er godt over snittet for de siste ti årene. OBOS-prisene har pleid å stige mye de første månedene av året, og hittil i år er oppgangen på 7 prosent.  Det er overraskende mye - gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.  

Hun tror det lave nyboligtilbudet kan ha bidratt til økt etterspørsel i bruktmarkedet. Hun peker også på stemningsskiftet som kom etter at Norges Bank signaliserte at rentetoppen trolig er nådd.    

  • I snitt har prisene i Oslo økt med 0,2 prosent i april de siste ti årene.  

  • De ti siste årene har prisveksten i mars og april sett under ett i snitt vært 0,7 prosent.   

  • De tolv siste månedene har prisene i Oslo svært uendret.     

  • På landsbasis har prisene steget 0,6 prosent de tolv siste månedene.     

  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 79 670 kroner i Oslo i april, og 68 801 kroner på landsbasis.    

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.   

God aktivitet   

Det ble solgt rundt 30 prosent flere OBOS-boliger i april i år enn i april 2023, noe som må ses i lys av at påsken var i mars i år. Aktiviteten i april var omtrent som i april i 2018 – sist mye av påsken falt i mars. Ser vi mars og april under ett, har aktiviteten i år vært omtrent som i fjor.   

Bruk av forkjøpsretten holdt seg høy i april (32,6 prosent). Den var litt opp fra mars (32 prosent). Omsetningstiden var også lav i april.  Monsvold mener det viser at det er god fart i markedet for brukte OBOS-boliger i hovedstaden.     

Venter prisoppgang  

Flere forhold taler for at boligprisene vil ta seg videre opp de kommende årene.   

 –  Selv om det er blitt mer usikkert, ligger det an til ett rentekutt i 2024 og flere neste år. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst. Høy folketilvekst kombinert med rekordlav boligbygging vil også presse prisene opp, særlig fra 2025. I år venter vi at prisene vil flate ut gjennom våren og sommeren. Jokeren er hvor mange bruktboliger som kommer ut for salg. Bruktboligtilbudet ser ut til å øke, det kan bremse prisveksten noe de kommende månedene. Utover høsten tror vi prisene vil falle noe i tråd med vanlig sesongmønster. Men ligger det fortsatt an til rentekutt på slutten av året eller i starten av 2025, tror vi prisnedgangen kan bli litt mindre enn vanlig.      

Selger flere nye boliger    

Nyboligsalget i OBOS har tatt seg godt opp den siste tiden.  

–  Stabile renter, god lønnsvekst og lavere prisvekst har gjort boligkjøperne mindre usikre på egen økonomi framover. I tillegg er det en økning i antallet husholdninger som tror på økte boligpriser framover. Dette kan øke interessen for nyboligkjøp. Økt etterspørsel i kombinasjon med at det vil komme langt færre nye boliger i markedet de to neste årene, kan føre til prispress, sier Monsvold.  

Flere må få mulighet til å eie bolig 

OBOS venter nå utålmodig på regjeringens varslede lovendring som vil gjøre det mulig å selge flere nye boliger med deleie. Samtidig jobber OBOS hardt med å få lagt ut flere nye boligprosjekter for salg med nettopp slike boligkjøpsmodeller.  

–  Selv om nyboligsalget har tatt seg opp i det siste, tyder andelen av salg med OBOS Bostart og OBOS Deleie på at det fortsatt er utfordrende for mange å ta steget inn i boligmarkedet. Økt boligbygging over tid er hovedløsningen på denne utfordringen, sier Monsvold.  

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, er ikke overrasket over at OBOS-prisene gikk litt ned i april.  

– Meglerne våre melder om god aktivitet, og vi har solgt flere boliger denne våren enn i fjor vår. Tilbudssiden har økt etter påske og etter et sterkt første kvartal, tippet vi på flat utvikling i april. Vi forventer høyt tempo i mai og ser tendenser til at volumet i markedet vil fortsette å øke. Dette indikerer at flere ønsker å bytte bolig, noe som er bra for markedet. 

Aktuelt - relaterte artikler

Godt resultat i krevende tider

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, OBOS´ øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i første kvartal 2024, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Sterk grønn vekst for OBOS-banken

OBOS-banken hadde ved utgangen av første kvartal 58,4 milliarder kroner i utlån, opp 2,8 prosent siste kvartal og 10 prosent siste 12 måneder. Av utlånsveksten i kvartalet var 79 prosent til grønne lån.

Høyeste salgstakt for OBOS på over to år

Boligkjøperne virker å være på vei ut av dvalen og forrige uke solgte OBOS 125 boliger. Daniel Kjørberg i Siraj i OBOS tror nå er et gunstig tidspunkt å kjøpe nybolig på.