Hopp til innhold

OBOS-prisene falt i desember

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,8 prosent fra november til desember.

Publisert:
mandag 3. januar 2022

– Dette er som ventet, boligprisene pleier å falle i desember, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun understreker at de månedlige svingningene må tolkes med varsomhet, dette gjelder spesielt desembertallene som er basert på færre observasjoner enn de øvrige månedene.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 4,3 prosent.

På landsbasis gikk OBOS-prisene ned 2,1 prosent i desember, mens de er 3,6 prosent opp de tolv siste månedene.

Høy omsetning

Boligmarkedet virker å være i bra balanse og aktiviteten holder seg høy, dette gjelder både brukte og nye boliger. Nyboligsalget tok seg opp i siste del av desember. Mange boligkjøpere benyttet seg av de nye boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie, som senker terskelen til boligmarkedet, sier Monsvold.

Det ble omsatt færre brukte OBOS-boliger i Oslo i desember i fjor enn i desember 2020, men det skyldes rekordhøy omsetning i fjor. Sammenlignet med desember de fem siste årene, var aktiviteten høy. I Oslo var den 16 prosent over snittet for perioden.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Kvadratmeterprisen var i desember 72 496 kroner i Oslo-området og på landsbasis 62 148 kroner.

Andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo i desember var 24,4 prosent. Det er en nedgang fra november og betydelig lavere enn i desember 2020.

Moderat prisvekst neste år

Norges Bank satte som ventet opp renten to ganger i løpet av høsten i fjor, og det er ventet ytterligere tre renteøkninger i år.

– Samtidig er det usikkert hvordan pandemien utvikler seg. Hvis smittesituasjonen forverrer seg og vi får omfattende og langvarige nedstenginger, kan Norges Bank trappe opp renten mer forsiktig, men alle må være forberedt på at renten skal opp i tiden framover, sier Monsvold.

Hun tror vi likevel kan forvente en forsiktig prisvekst på rundt tre prosent i år både i Oslo og på landsbasis.

– Lav arbeidsledighet og utsikter til høyere lønnsvekst, kan motvirke et større prisfall som følge av økt rente. Selv om nedstenginger av smittevernhensyn kan gi en midlertidig økning i ledigheten i noen sektorer, ligger det an til et arbeidsmarked med mange ledige stillinger og høyere lønnsvekst. Samtidig er det større usikkerhet enn normalt knyttet til inflasjon og strømpriser. Hvis vi må leve med strenge smittevernrestriksjoner i lang tid framover, taler det for fortsatt noe vridning fra tjenestekonsum til bolig. På den andre siden vil høye strømpriser også i år, kunne dempe boligprisveksten. I sum ventes moderat boligprisvekst i 2022.  

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, er ikke overrasket over at prisene gikk ned i desember.

– Det er vanlig sesongmønster. Volumet har vært høyt og selv om det er under 2020-nivå, er det langt over desember 2019 og 2018.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.