Hopp til innhold

OBOS-prisene falt i oktober

Etter fem måneder med prisoppgang falt prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo med 2,8 prosent i oktober.

Publisert:
fredag 1. november 2019

På landsbasis gikk prisene ned med 3,7 prosent fra september til oktober.     

Det betyr at prisene hittil i år har steget med 5,4 prosent i Oslo-området, for hele landet er økningen 3,1 prosent siden nyttår.  

I oktober var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 62 882 kroner, det er 3,9 prosent høyere enn i oktober 2018. 

For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54 500 kroner i oktober, 2,5 prosent opp fra oktober i fjor.

Uvanlig stor prisnedgang   

Oktober har tradisjonelt vært en litt svak måned. OBOS-prisene har i gjennomsnitt falt med 0,3 prosent i oktober i perioden 2004 – 2018. I oktober i fjor gikk prisene 1,4 prosent ned.

– Prisnedgangen i oktober er overraskende stor. En grunn kan være at boligtilbudet fortsatt er svært høyt og boligkjøperne har mye å velge i. Det kan også være at de fire rentehevingene begynner å merkes, selv om vi først vil se full effekt av disse litt lenger frem i tid, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun understreker at tallene varierer en del fra måned til måned, dette gjør at enkeltmåneder ikke bør vektlegges for mye. 

− Noe av prisnedgangen i Oslo kan forklares med at det har vært omsatt flere store boliger, og de har lavere gjennomsnittspris per kvadratmeter enn små boliger, sier Monsvold.

Omsatte flere boliger enn vanlig

Prisnedgang til tross: det var høy aktivitet i boligmarkedet i oktober med stor etterspørsel og mange salg. Det ble registrert 821 salg, 581 av dem i Oslo. Til sammenligning var det i oktober i fjor 743 salg totalt, 532 i Oslo.

− Dette viser at det er stor etterspørsel. Samtidig er det tegn til at farten i norsk økonomi vil avta, blant annet som følge av lavere oljeinvesteringer og svakere vekstutsikter for internasjonal økonomi. Det er utsikter til god lønnsvekst fremover, men samtidig kan renteoppgangene, regulering av forbrukslån og gjeldsregisteret bidra til å dempe etterspørselen. Vi har fortsatt tro på et stabilet boligmarked fremover, men risikoen for prisfall har økt.

Feil medisin å stramme inn

OBOS mener Finanstilsynets forslag til innstramming i boliglånsforskriften bør skrotes.

− Gjeldsveksten bør heller dempes gjennom at kommunene bidrar til økt regulering av boliger, særlig i Oslo. Det vil bedre folks muligheter til å kjøpe bolig, mener sjeføkonomen.

I Oslo vil det neste år bli lagt ut langt færre nye boliger i markedet enn i år, samtidig som folketilveksten øker. I tillegg er det regulert få boliger og igangsettingen av nye boliger har avtatt markant. En innstramming i boliglånsforskriften vil kunne dempe prisene på kort sikt, men vil slå raskt ut i lavere boligbygging – og økte priser om et par år, sier Monsvold.

 

 

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.