OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

OBOS-prisene fortsetter opp

Nye tall for februar viser at OBOS-prisene fortsetter å stige. Hittil i år har prisene i Oslo økt med 5,2 prosent. I resten av landet er økningen 3,3 prosent.

1. mars 2019
Keyserløkka  Nord  borettslag. Foto: Thomas  Bjørnflaten/nyebilder.no
Keyserløkka Nord borettslag. Foto: Thomas Bjørnflaten/nyebilder.no

Prisene for OBOS-boliger i Oslo-området steg med 1,8 prosent fra januar til februar, mens de i landet sett under ett steg med 1,0 prosent.

Oslo-prisene er 7,2 prosent høyere enn i februar 2018. For hele landet er økningen 6,3 prosent i samme periode.

– Prisoppgangen er fortsatt sterk, og godt over snittet for januar og februar de siste årene. Vi tror den positive prisutviklingen vil fortsette gjennom året, men med store variasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Han peker på at det forventes fortsatt befolkningsvekst i Oslo og kommunene rundt de kommende årene. Dette kombinert med fortsatt lave renter, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst tilsier økt kjøpekraft og etterspørsel etter boliger.

Godt nyboligsalg

− Den positive utviklingen ser vi også i nyboligmarkedet. Så langt i år har vi solgt 359 nye boliger. Til sammenligning var tilsvarende tall 121 i fjor. Salget i OBOS har vært meget godt både i byene og i randsonen rundt der Block Watne bygger. Kundene er optimistiske med tanke på fremtiden og tør derfor å investere i ny bolig med levering frem i tid. Selv om enkeltprosjekter som Middelthunet på Majorstuen i Oslo drar sterkt, er det underliggende godt salg i hele virksomheten, sier Siraj.

Prisøkningen i februar betyr at kvadratmeterprisen for en brukt OBOS-bolig i Oslo-området nå er 62 753 kroner i snitt. For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54 557.

I februar ble det foretatt 639 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 668 i januar i år.