Hopp til innhold

OBOS-prisene fortsetter opp

Nye tall for februar viser at OBOS-prisene fortsetter å stige. Hittil i år har prisene i Oslo økt med 5,2 prosent. I resten av landet er økningen 3,3 prosent.

Publisert:
fredag 1. mars 2019

Prisene for OBOS-boliger i Oslo-området steg med 1,8 prosent fra januar til februar, mens de i landet sett under ett steg med 1,0 prosent.

Oslo-prisene er 7,2 prosent høyere enn i februar 2018. For hele landet er økningen 6,3 prosent i samme periode.

– Prisoppgangen er fortsatt sterk, og godt over snittet for januar og februar de siste årene. Vi tror den positive prisutviklingen vil fortsette gjennom året, men med store variasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Han peker på at det forventes fortsatt befolkningsvekst i Oslo og kommunene rundt de kommende årene. Dette kombinert med fortsatt lave renter, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst tilsier økt kjøpekraft og etterspørsel etter boliger.

Godt nyboligsalg

− Den positive utviklingen ser vi også i nyboligmarkedet. Så langt i år har vi solgt 359 nye boliger. Til sammenligning var tilsvarende tall 121 i fjor. Salget i OBOS har vært meget godt både i byene og i randsonen rundt der Block Watne bygger. Kundene er optimistiske med tanke på fremtiden og tør derfor å investere i ny bolig med levering frem i tid. Selv om enkeltprosjekter som Middelthunet på Majorstuen i Oslo drar sterkt, er det underliggende godt salg i hele virksomheten, sier Siraj.

Prisøkningen i februar betyr at kvadratmeterprisen for en brukt OBOS-bolig i Oslo-området nå er 62 753 kroner i snitt. For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 54 557.

I februar ble det foretatt 639 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 668 i januar i år.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.