Hopp til innhold

OBOS-prisene holder seg stabile

Koronakrisen påvirket i liten grad OBOS-markedet i april. I Oslo var prisene for brukte boliger uendret. På landsbasis var det en liten prisoppgang fra mars til april.

Publisert:
mandag 4. mai 2020

– Utviklingen tyder på at boligprisene holder seg bra til tross for den ekstraordinære situasjonen vi er i. Aktiviteten har også holdt seg oppe, til tross for strenge smitteverntiltak, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Uendrede priser i april betyr at kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet er 65 186 kroner. En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 4 prosent mer enn i april i fjor.

På landsbasis gikk prisene opp med 0,3 prosent fra mars til april. Kvadratmeterprisen var på 56 500 kroner i april. Det er 2,6 prosent høyere enn i april i fjor.

Prisene i Oslo-området har steget med 9,5 prosent målt mot desember i fjor. På landsbasis er oppgangen 8,3 prosent. Den sterke veksten må ses i lys av unormalt svak prisutvikling i desember i fjor.

Stor aktivitet

Ikke bare prisene, men også aktiviteten i markedet har holdt seg oppe. Det ble omsatt 432 boliger i Oslo i april i år, mot 442 i april i fjor. Sammenlignet med antall omsetninger i snitt i april i perioden 2016-2019, var det bare 5 prosent færre omsetninger i april i år.

Den høye aktiviteten skyldes blant annet at det er tatt i bruk digitale salgsverktøy og gjennomført individuelle visninger. Det har gjort at boligkunder har kunnet kjøpe bolig på en trygg måte.

Usikker tid

Monsvold understreker at utviklingen i boligmarkedet i stor grad avhenger av hvor lenge de inngripende smitteverntiltakene vil vare.

– Vi er i en usikker tid. Utviklingen avhenger av hvor høy arbeidsledigheten blir framover. Økt ledighet kan føre til at en del husholdninger føler seg usikre og får behov for å ha en større økonomisk buffer. Sammen med utsikter til svakere lønnsvekst, vil dette gjøre at etterspørselen etter boliger blir lavere enn vi regnet med før 12. mars. Men rentenedgang og økt fleksibilitet i boliglånsforskriften, trekker i motsatt retning. De fleste husholdningene vil tross alt beholde inntekten og attpåtil få reduserte lånerenter. Flere vil kanskje vente med å selge bruktboligen. Det vil være med på å begrense et fall i boligprisene. På lengre sikt vil en nedgang i boligbyggingen også kunne gi en prisoppgang, sier Monsvold.

Hans Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS eiendomsmeglere sier statistikken for april stemmer godt overens med rapportene han får fra meglerne:

– Tallene for april var kanskje noe sterkere enn ventet, men ikke helt overraskende. De siste fjorten dagene har vi solgt unna flere boliger enn i toppåret 2019. Våre meglere rapporterer om at boligene stort sett går for prisantydning.

Aktuelt - relaterte artikler

OBOS-prisene opp i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt prisene 0,1 prosent.