Hopp til innhold

OBOS-prisene i Oslo falt i juni

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt med 0,2 prosent fra mai til juni. På landsbasis var prisene uendret.

Publisert:
fredag 1. juli 2022

– Etter overraskende høy prisoppgang i mai, stod prisene tilnærmet stille i juni. Dette var som ventet, men litt sterkere enn prisutviklingen sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt har Oslo-prisene i juni falt rundt 0,5 prosent det siste tiåret, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.    

I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 10,4 prosent. De tolv siste månedene er oppgangen 8,6 prosent.

På landsbasis var prisene uendret fra mai til juni, mens de er 7,9 prosent opp de tolv siste månedene. Hittil i år er prisene opp 11,4 prosent.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i juni var på 80 046 kroner i Oslo-området og på landsbasis 69 235 kroner.

Bygges for lite

Ifølge Monsvold var det normal aktivitet i bruktmarkedet for OBOS-boliger i Oslo i juni med 578 omsetninger. Antall omsetninger var omtrent lik som i juni i perioden 2016-2021, men samtidig godt under rekordomsetningen i juni i fjor på 627 boliger.

– Stabilisering av prisene kan ha sammenheng med at det har kommet flere bruktboliger ut i markedet etter at det har vært få usolgte boliger i Oslo siden starten av året, men rask omsetningshastighet tyder på at tilbudet fortsatt er noe lavt, sier Monsvold.

Det er ferdigstilt få nye boliger i Oslo hittil i år, noe som isolert sett bidrar til å trekke prisene opp. Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2012.

– Tallene for igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo for perioden januar til mai. Få regulerte boliger, høye priser og usikre leveranser av materialer, samt mangel på arbeidskraft vil også dempe boligtilbudet framover.

Andelen som brukte forkjøpsretten falt noe i juni og var på 32,1 prosent, mot 39,1 prosent i mai og 31,6 prosent i juni i fjor. Nedgangen i forkjøpsandelen tyder på at markedet er noe roligere enn i mai, men at det fortsatt er god etterspørsel etter boliger.  

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. 

Roligere marked framover

Monsvold tror redusert kjøpekraft blant mange husholdninger som følge av at Norges Bank varsler enda raskere renteoppgang og økning i levekostnader, vil virke dempende på boligprisutviklingen framover.

– Det sterke arbeidsmarkedet med høy sysselsetting og økt lønnsvekst trekker i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at en eventuell prisnedgang sannsynligvis blir moderat. Det samme vil høyere folketilvekst. Vi ser for oss at prisene skal flate ut gjennom sommeren, øke litt i august og avta noe utover høsten og neste år. Så lenge arbeidsmarkedet holder seg sterkt, ser vi ikke for oss noe kraftig prisfall. Et roligere boligmarked med noe prisnedgang vil være positivt for dem som skal inn på boligmarkedet for første gang.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, er ikke overrasket over prisutviklingen den siste måneden.

– Vårt inntrykk gjennom måneden var av en flat utvikling, så dette kom som forventet. Volumet har vært stabilt hele måneden, og det vi har for salg blir solgt raskt. Vi opplever et marked som er i god balanse inn i sommeren. Vi tror at juli vil bli en måned med god aktivitet i leilighetsmarkedet.

Relaterte

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.